Choroby i szkodniki gruszy - objawy i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Choroby i szkodniki gruszy - objawy i zwalczanie

3,4/5 (259 ocen)

Używamy preparatów Karate Zeon 050 CS (015-02 l/ha), Sherpa 100 EC (0,375-0,45 l/ha), Apacz 50 WG (0,15 l/ha) lub Acaramik 018 EC (0,75 l/ha). Po 7 dniach przeprowadzamy następną lustrację, by przekonać się, czy występujące w naszym sadzie muchówki są odporne na insektycydy. Kolejny raz oglądamy gałęzie grusz tuż przed kwitnieniem. Jeśli jaja lub larwy miodówki gruszowej znajdziemy na więcej niż 5 pędach w próbie 50 drzew, opryskujemy sad środkiem Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) bądź Apacz 50 WG (0,15 l/ha). Od połowy kwietnia do połowy maja rozwieszamy na drzewach tablice lepowe – młode grusze są zagrożone, jeśli w 15 dni znajdziemy 3 szkodniki. W starszych sadach zwalczamy tylko duże inwazje. Ostatni raz obserwujemy miodówki po zakończeniu kwitnienia, w połowie maja. Jeśli w próbie 100 drzew uszkodzonych jest 5-10% pędów, przeprowadzamy oprysk insektycydami Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha), Clayton Abtin EC (0,75 l/ha) lub Apacz 50 WG (0,15 l/ha).

Unikamy stosowania środków nieselektywnych, zwłaszcza pyretroidów, szkodliwych dla pożytecznych owadów – populację miodówek najskuteczniej ograniczają ich naturalni wrogowie.

Mszyce

Na gruszy występuje kilka gatunków mszyc: gruszowa brunatna, gruszowo-podbiałowa, wiązowo-gruszowa i porazik jabłoniowo-babkowy. Liście, na których żerują kolonie tych szkodników, zwijają się spiralnie i niekiedy występują na nich czerwonawe przebarwienia lub galasy. Mszyc atakujące grusze na ogół nie wymagają zwalczania, ponieważ ich liczbę redukują drapieżne owady.

Owocówka jabłkóweczka i zwójkówki liściowe

Gąsienice owocówki żerują we wnętrzu owoców, zwójkówki natomiast wygryzają otwory w blaszkach liściowych. W jednym sezonie wegetacyjnym występują dwa pokolenia tych szkodników, dlatego od maja do sierpnia rozwieszamy pułapki feromonowe w celu rejestracji przelotu motyli. Podczas intensywnych lotów tępimy owocówki środkami Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP (0,2 l/ha) lub Runner 240 SC (0,4 l/ha). Kolejny raz opryskujemy grusze w fazie rozwoju jaj „czarna główka”, z użyciem preparatów Karate Zeon 050 CS (0,3 l/ha), Sherpa 100 EC (0,375-0,475 l/ha) bądź Wojownik 050 CS (0,3 l/ha). W okresie wylęgania się larw zwójkówek stosujemy Runner 240 SC (0,4 l/ha) lub Steward 30 WG (0,17 l/ha).

Paciornica gruszowianka

To niewielka, przypominająca komara muchówka, składająca jaja w pąkach kwiatowych. Larwy żerują w zawiązkach owoców, doprowadzając do ich nabrzmiewania, a potem czernienia i opadania. Jeśli w  zeszłym roku szkodnik zniszczył przynajmniej 10% plonów, w fazie zielonego pąka przeprowadzamy oprysk środkiem Calypso 480 SC (0,15-0,2 l/ha).

Pryszczarek gruszowiec

Larwy tej małej, brązowoczarnej muchówki powodują zwijanie się liści. Pędy ze śladami żerowania usuwamy, a po kwitnieniu stosujemy jednorazowy oprysk preparatem Movento 100 SC (2,25 l/ha).

Przędziorki

Żerowanie roztoczy objawia się występowaniem licznych, żółtych plamek wzdłuż głównych nerwów liści, a później na całej powierzchni blaszek liściowych. Uszkodzenia asymilatów hamują wzrost drzew oraz ich owocowanie. Przędziorki zwalczamy środkiem Ortus 05 SC (1 l/ha), stosując jeden oprysk w sezonie. Do sadów nieobjętych ochroną chemiczną warto sprowadzać dobroczynka gruszowego, który skutecznie ogranicza populację szkodników.

Wzdymacz gruszowy i podskórnik gruszowy

Pąki grusz nabrzmiewają, a liście, które z nich wyrastają, pokrywają żółtawe pęcherze. Blaszki liściowe mogą wyginać się łódkowato i rdzewieć od spodu. Próg zagrożenia został osiągnięty, jeśli podczas kwietniowej lustracji na 100 drzewach znaleźliśmy 20 zdeformowanych liści. Jednorazowy oprysk przeciw szpecielom wykonujemy w fazie wzrostu zawiązków owocowych, używając preparatu Ortus 05 SC (1-1,25 l/ha).

Śluzownica ciemna

Podobne do ślimaków bezskorupowych larwy szkieletują liście gruszy. Pierwsze pokolenie szkodników występuje na początku czerwca, drugie zaś na przełomie lipca i sierpnia. Oba zwalczamy środkiem Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2 l/ha).


Bibliografia

1. Fiedorow Z., Weber Z., Choroby roślin uprawnych, Bydgoszcz 1998, s.140-142,148-150,152.
2. Grabowski M., Choroby drzew owocowych, Kraków 2014, s.37-39,42-45,62-63, 73-74,84-95.
3. Grabowski M., Choroby gruszy, „Działkowiec”, nr 6/1997, s.48.
4. Gruca Z., Alfa, Amfora czy Erica?, „Tygodnik Rolniczy”, nr 39/2011, s.52-53.
5. Masternak H., Zagrażają roślinom – w domu, na balkonie, w ogródku. Atlas chorób i szkodników, Warszawa 1999, s.97,100.
6. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014, red. Czarnocka A., Warszawa 2014, s.84-85,110,115,117,127-133.
7. Pusz W., Jak rozpoznać zarazę ogniową, „Mój Piękny Ogród”, nr 5/2009, s.74.
8. Wiech K., Szkodniki drzew owocowych, Kraków 2008, s.8-12,15-16,91-104.
9. Wyrzykowska M., W przydomowym sadzie, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, nr 35/2013, s.18.

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz