Zbrojenie stropu - co warto wiedzieć przed rozpoczęciem prac budowlanych? Zobacz!

Jesteś tutaj:

Zbrojenie stropu - co warto wiedzieć przed rozpoczęciem prac budowlanych? Zobacz!

3,6/5 (95 ocen)

Zaprojektowanie zbrojenia stropu to jeszcze nie wszystko. Trzeba bowiem znać również zasady właściwego wykonawstwa. Zatroszczenie się wyłącznie o betonową płytę nie jest wskazane. Niezwykle ważne w praktyce okazuje się również skierowanie uwagi na wieńce, które stanowią połączenie ze ścianami.


Zadania stropu


Zainteresowanie stropami pod względem projektowym jak i wykonawczym wymaga nabycia należytej wiedzy inżynierskiej. W związku z tym doborem prętów zajmują się doświadczeni konstruktorzy z uprawnieniami budowlanymi. Dawniej obliczenia przeprowadzano ręcznie, natomiast dzisiaj korzysta się z programów komputerowych, dzięki którym można znacznie skrócić czas projektowania.

Jak powszechnie wiadomo strop jest elementem konstrukcyjnym. To nic innego jak pozioma przegroda przenosząca obciążenia na ściany lub słupy. Dzięki niej budynek staje się usztywniony. Ponadto stropy korzystnie wpływają na bilans cieplny i pozwalają na całkowite lub częściowe tłumienie dźwięków. Stropy stanowią również warstwy przeznaczone do ułożenia materiału podłogowego. Projektując strop żelbetowy i jego zbrojenie należy uwzględnić każdą z wymienionych powyżej ról. Przyczyni się to zarówno do zachowania bezpieczeństwa jak i komfortu użytkowników podczas bezpośredniego użytkowania parteru bądź poddasza.


Wskazówki dotyczące zbrojenia

 

 

Ułożenie prętów zbrojenia wynika przede wszystkim z działania przewidywanych sił, powstających obciążeń jak i z konstrukcji samego stropu. W przypadku domów jednorodzinnych bardzo często wykonuje się stropy monolityczne, które wymagają zastosowania zbrojenia w układzie jednokierunkowym lub krzyżowym.

Rozstaw pomiędzy prętami musi odpowiadać rozstawowi w projekcie. W tym momencie trzeba podkreślić, że wykonywanie zbrojenia wyłącznie na własną rękę może nie przynieść wymaganych rezultatów. To jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas samodzielnego wykonawstwa. Zatem jak widać nie tylko średnice prętów mają znaczenie, ale również odległości pomiędzy poszczególnymi elementami zbrojenia. Warto zaznaczyć, że wymogiem zbrojenia monolitycznego stropu jest zastosowanie podkładów dystansowych, dzięki którym zapewniona zostanie trwałość ułożenia prętów zbrojeniowych. Na rynku materiałów budowlanych można zakupić podkłady betonowe lub wykonane z tworzyw sztucznych.

Zalety

Wady

 • dostępność prętów zbrojeniowych
 • korzystna cena zbrojenia w porównaniu z innymi rozwiązaniami
 • możliwość wykonania zbrojenia nawet w przypadku stropów o nietypowych kształtach

 

 • konieczność indywidualnego dopasowania zbrojenia (wymóg szczegółowego projektu sporządzonego przez konstruktora z uprawnieniami)
 • pracochłonne i stosunkowo trudne układanie zbrojenia (wymóg zaangażowania do procy doświadczonego zbrojarza)
 • konieczność zastosowania deskowania i podkładów dystansowych
 • brak możliwości zmian i odstępstw od projektu (zachowanie układu pomieszczeń zgodnie z projektem)

 

 • Stropy z prefabrykatów

 

Prefabrykowane płyty wyróżnia zbrojenie główne (podporowe i obwodowe), pręty zwane rozdzielczymi oraz specjalne kratownice (np. płyty typu Filigran – strop monolityczno - prefabrykowany). Zadaniem kratownic jest usztywnienie elementów. Trzeba podkreślić, że zbrojenia wymagają również styki płyt czy wieńce. Przeważnie styki płyt zbroi się za pomocą siatek, natomiast o zbrojeniu wieńców należy pomyśleć jeszcze przed zbrojeniem górnym. Montaż zbrojenia musi odpowiadać zbrojeniu w projekcie. Prace związane z układaniem prętów należy przeprowadzić oczywiście jeszcze przed betonowaniem.

Stropy typu K-2 charakteryzują się zbrojeniem dwukierunkowym. Umieszczone w dolnej części zbrojenie nośne to jeszcze nie wszystko. Wymagane jest zbrojenie styków czy części znajdujących się bezpośrednio nad podporami (ścianami, słupami). Czynnikiem łączącym stropy monolityczno-prefabrykowane ze stropami monolitycznymi jest oczywiście konieczność przeprowadzenia odpowiednich obliczeń. Do tego celu wykorzystywano dawniej specjalne się tablice, a dziś (już wcześniej wspomniane) programy komputerowe.

Poza wymienionymi powyżej rodzajami stropów warto zwrócić uwagę również na wykonanie zbrojenia stropów gęstożebrowych. Stosuje się je zazwyczaj w przypadku typowego kształtu konstrukcji. Pozwalają one na skrócenie czasu montażu, a trudność robót w zestawieniu ze stropami monolitycznymi okazuje się znacznie mniejsza. Wykorzystuje się gotowe płyty, dopasowane do indywidualnych obciążeń. W związku z tym prefabrykowane elementy stropowe przynoszą szereg korzyści zarówno wykonawcom jak i samym Inwestorom.

Jednymi z przykładów stropów gęstożebrowych są te wykonywane z pustaków Teriva czy Ackermana. Główny element pierwszego rodzaju stropów stanowią kratownicowe belki prefabrykowane. Belki muszą być oparte na ścianach nośnych – to właśnie od nich rozpoczyna się prace montażowe. Dopiero na nich układa się pustaki Teriva. A jak wygląda to w przypadku stropu Ackermana? Tutaj nie ma już bowiem prefabrykowanych belek. Zbrojenie stropu Ackermana wykonuje się za pomocą prętów. Są to pręty okrągłe, których średnice nie przekraczają 6 mm.
 

Zalety

Wady

 • możliwość zastosowania uniwersalnych rozwiązań – modularność i typowość (ale również wymóg projektu)
 • łatwiejszy montaż zbrojenia w porównaniu z konstrukcjami monolitycznymi
 • znaczne skrócenie czasu wykonywania zbrojenia, a tym samym samego stropu
 • bogata oferta stropów prefabrykowanych

 

 • ograniczenia w przypadku nietypowych kształtów budynków
 • ograniczenia w przypadku zbyt dużych obciążeń (strop Teriva, strop Acermana)

 

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz