Śliwa węgierka - uprawa, odmiany, cięcie i choroby

Jesteś tutaj:

Śliwa węgierka - uprawa, odmiany, cięcie i choroby

3,4/5 (505 ocen)

Pielęgnacja


Niektóre odmiany węgierek mają tendencję do owocowania przemiennego, dlatego w maju przerzedza się zawiązki, tak by odległości między owocami wyniosły 5 cm. Warto pamiętać, że młode okazy wymagają regularnego odchwaszczania. Ponieważ śliwy nie tolerują herbicydów, ściółkujemy drzewka lub co 2 tygodnie spulchniamy podłoże wokół nich.


Cięcie


W uprawie śliwy węgierki najczęściej stosuje się osiową formę korony. Drzewko z taką koroną ma pionowy przewodnik i 10-15 konarów, wyrastających w trzech piętrach. Jego pień powinien mieć ok. 70-90 cm długości. W ciągu dwóch pierwszych lat korona osiowa nie wymaga formowania, z wyjątkiem skrócenia wszystkich pędów tuż po sadzeniu dla lepszego przyjęcia się drzewka.

Cięcie okazów czteroletnich i starszych wykonujemy na wiosnę lub – w przypadku wczesnych i silnie rosnących śliw – po zbiorach. Najlepsze efekty przynosi zabieg przeprowadzany dwa razy w roku – i wiosną, i jesienią. Wiosną prześwietla się drzewa i formuje koronę, a latem skraca silnie rosnące pędy roczne, by uzyskać z nich pędy owoconośne. Przewodnik powinien być co roku skracany 50-60 cm nad najwyższym rozgałęzieniem, młode pędy zaś warto odginać do położenia poziomego.

Śliwki węgierki


Choroby

 

 • Brunatna zgnilizna drzew pestkowych (monilioza) – zakażenie tą groźną chorobą grzybową następuje przez kwiaty, które brązowieją i zasychają. Podobne zmiany widać na pędach śliw. Podczas wilgotnej wiosny stosujemy przed kwitnieniem zapobiegawczy oprysk środkami Topsin M 500 SC, Switch 62,5 WG bądź Signum 33 WG. W razie potrzeby powtarzamy zabieg na przełomie maja i czerwca, używając wymienionych fungicydów zamiennie z preparatami IBE, np. Horizon 250 EW, Orian 250 EW, Troja 250 EW;
 • Dziurkowatość liści drzew pestkowych – na liściach pojawiają się brunatne, okrągławe plamy z czerwonymi obwódkami. Chorobę tę zwalczamy razem z moniliozą;
 • Mozaika wstęgowa śliwy – na liściach śliwy pojawiają się chlorotyczne plamy, a czasem również żółtawe przebarwienia nerwów. Zwalczamy mszyce, które przenoszą wirusa mozaiki;
 • Ospowatość śliwy (szarka) – groźna choroba wirusowa, często porażająca węgierki, zwłaszcza w gorące i suche lata. Na liściach widać chlorotyczne przebarwienia przyjmujące kształty plam, pierścieni bądź pasów. Z czasem całe liście stają się jasnozielone. Na zielonych owocach pojawiają się fioletowe pierścienie i plamy, które podczas dojrzewania zapadają się. Śliwki opadają z drzew przed osiągnięciem dojrzałości. Chore okazy należy zniszczyć, pnie okorować i kilkakrotnie opryskać oraz podlać herbicydem, by korzenie zamarły, wybijające z nich odrosty stanowią bowiem źródło zakażeń. Wektorami wirusa są mszyce, patogen przenosi się też podczas rozmnażania wegetatywnego;
 • Rak bakteryjny – pierwsze objawy tej choroby to zamieranie kwiatów i nekroza krótkopędów. Na korze pojawiają się brunatnoczerwone przebarwienia, a porażone drzewa gumują. Zainfekowane okazy usuwamy. Aby uniknąć choroby, zawsze zabezpieczamy rany po cięciu;
 • Torbiel śliwy – owoce brązowieją, pękają i opadają. W czasie nabrzmiewania pąków i w fazie białego pąka stosujemy środki dodynowe Syllit lub Mirlo 65 WP.


Szkodniki

 

 • Misecznik śliwowy – na spodach liści widać brunatne tarczki o długości 4-7 mm. W fazie zielonego pąka przeprowadzamy oprysk środkiem Promanal 60 EC lub Catane 800 EC;
 • Mszyce – żerują na młodych liściach i pędach, które pokrywają się grzybami sadzakowymi. Zwalczamy szkodniki niezwłocznie po zauważeniu, stosując środki Pirimor 500 WG, Agro Pirymikarb 500 WG, Mospilan 20 SP bądź Calypso 480 SC;
 • Owocnice – błonkówki składają jaja w kwiatach. Zawiązki owoców opadają, widać na nich czarne otwory, a ich środki są wyjedzone przez larwy. W fazie opadania płatków rozwieszamy białe pułapki lepowe. Jeśli na każdą złapie się więcej niż 80 osobników dorosłych, przeprowadzamy opryski środkami Calypso 480 SC lub Mospilan 20 SP;
 • Owocówka śliwkóweczka – szkodnik ten składa jaja do zawiązków owoców. W zwalczaniu owocówki pomocna jest rejestracja lotów motyli z użyciem pułapek feromonowych, które rozwieszamy w drugiej połowie maja. Jeśli w każdej znajdziemy więcej niż kilkanaście osobników, przeprowadzamy oprysk środkami Dimilin 480 SC, Calypso 480 SC lub Mospilan 20 SP. Drugie pokolenie zwalczamy na przełomie lipca i sierpnia;
 • Pordzewiacz śliwowy – świadectwem obecności szpeciela są rdzawe plamki na pędach, liściach oraz owocach. Jednorazowy oprysk środkiem Ortus 05 SC wykonujemy między fazami zielonego i białego pąka. W razie potrzeby powtarzamy zabieg po kwitnieniu, stosując Envidor 240 SC lub Vege 240 SC.


Bibliografia

1. Bralewski T.W., Czas na cięcie jabłoni i śliw, „Tygodnik Rolniczy”, nr 11/2011, s.48-49.
2. Gawryś A., Słodycz na gałęzi, „Kwietnik”, nr 7/2010, s.36-37.
3. Klimek G., Sadownictwo, cz. 2, Warszawa 1997, s.109-110,113-133.
4. Hodun G., Śliwy, Warszawa 2008, s.10-13,16,18-20,22,24-30,40-48.
5. Mika A., Sad dochodowy, Warszawa 2010, s.216,219-234.
6. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014, red. Czarnocka A., Warszawa 2014, s.86,134-138.
7. Sadownictwo, red. Z. Legańska, Warszawa 2002, s.298-308.

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz