Choroby i szkodniki śliw - przegląd, objawy i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Choroby i szkodniki śliw - przegląd, objawy i zwalczanie

3,5/5 (1307 ocen)

Owocnica żółtoroga (Hoplocampa minuta)

Opis: Błonkówka (ok. 4-5 mm. dł.), o czarnym ciele i żółtych nogach. Larwa maleńka (ok. 0,5 mm. dł.), kremowo - żółta z ciemną głową.

Uszkodzenia: Żerujące larwy uszkadzają zawiązki owocowe, w które wgryzają się po wylęgnięciu z jaj (mogą zniszczyć ponad połowę zawiązków)

Warunki sprzyjające rozwojowi szkodnika: ciepła, wczesna wiosna.

1. Profilaktyka i zwalczanie ekologiczne

- rozmieszczanie na drzewach pułapek lepowych

2.  Zwalczanie chemiczne

- Calypso 480 SC

Misecznik śliwowy (Parthenolecanium corni)

Opis: Pluskwiak, którego samica (dł. ok. 5-6 mm.), jest bezszkrzydła, beznoga i ukryta pod wypukłą, brązową, stwardniałą tarczką, natomiast samiec jest mały (ok. 2-3 mm.) i posiada parę białych, błoniastych skrzydeł. Larwa zielonobiała lub brązowa dł. ok. 1-2 mm.    

Uszkodzenia: Wiosną żerujące larwy uszkadzają pędy, korę i drewno, wysysając z nich soki. Latem niszczą liście, doprowadzając do ich żółknięcia i opadania. Szkodnik powoduje zamieranie pędów i spadek plonu. Warunki sprzyjające rozwojowi szkodnika: ciepła, wczesna wiosna.

1. Profilaktyka i zwalczanie ekologiczne

- na niewielkich obszarach mechaniczne usuwanie tarczek z samicami oraz jaj
- sadzenie materiału szkółkarskiego, pochodzący ze sprawdzonego źródła

2.  Zwalczanie chemiczne

- Catane 800 EC
- Promanal 60 EC

Pordzewiacz śliwowy (Vasates fockeui)

Opis: Miniaturowej wielkości szpeciel (ok. 0,1-0,2 mm. dł.) o jasnożółtym ciele.

Uszkodzenia: Żerujące wiosną szpeciele uszkadzają młode pędy i liście, wysysając z nich soki. Na starszych liściach żerują głównie na ich spodniej stronie, powodując powstawanie na powierzchni marmurkowatych, żółtawych przebarwień. Liście przedwcześnie opadają, osłabiając drzewo i zmniejszając plony.

Warunki sprzyjające rozwojowi szkodnika: ciepła, wczesna wiosna.

1. Profilaktyka i zwalczanie ekologiczne

- uprawa zdrowych drzewek, pochodzących ze sprawdzonej szkółki

2.  Zwalczanie chemiczne

- Amarant 05 SC
- Envidor 240 SC
- Ortus 05 SC
- Vege 240 SC

Przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi)

Opis: Mały roztocz, posiadający błyszczące ciało w czerwonym lub bordowym kolorze.

Uszkodzenia: Larwy i owady dorosłe żerują na liściach, wysysając z nich soki i doprowadzając do przedwczesnego opadania. Na porażonych liściach widoczne są drobne, liczne, jasne plamki.

Warunki sprzyjające rozwojowi szkodnika: sucha, ciepła pogoda.

1. Profilaktyka i zwalczanie ekologiczne

- wykorzystanie do walki ze szkodnikiem organizmów pożytecznych (dobroczynka gruszowca - tylko w sadach, gdzie nie jest prowadzona intensywna ochrona chemiczna)
- unikanie przenawożenia drzew azotem

2.  Zwalczanie chemiczne

- Amarant 05 SC
- Envidor 240 SC
- Ortus 05 SC
- Treol 770 EC

Mszyca śliwowo-trzcinowa (Hyalopterus pruni)

Opis: Niewielki, dwudomowy pluskwiak (2-3 mm. dł.). Owady bezskrzydłe są zielone i pokryte białym, woskowatym nalotem, owady uskrzydlone mają ciemną głowę i zielony, pokryty jasnym nalotem odwłok.

Uszkodzenia: Szkodnik wysysa sok z liści, powodując osłabienie drzewa. Liście nie zostają zdeformowane, ale żółkną i przedwcześnie opadają. Owady przenoszą chorobę wirusową – szarkę.

Warunki sprzyjające rozwojowi szkodnika: bliskie sąsiedztwo roślin żywicielskich.

1. Profilaktyka i zwalczanie ekologiczne

- wycinanie i niszczenie silnie zaatakowanych pędów
-uprawa drzew z dala od roślin żywicielskich (trzciny)

2. Zwalczanie chemiczne

- Calypso 480 SC
- Cyren 480 EC
- Decis Mega 50 EW
- Delta 50 EW

Mszyca śliwowo-kocankowa (Brachycaudus helihrysi)

Opis: Niewielki (1,5-2 mm.), dwudomowy pluskwiak. Owady bezskrzydłe są zielone, natomiast owady uskrzydlone posiadają ciemną głowę i zielony odwłok z ciemnymi przebarwieniami.

Uszkodzenia: Szkodnik wysysa sok z liści, powodując osłabienie drzewa i silne deformacje liści oraz pędów, które żółkną i przedwcześnie opadają. Owady przenoszą chorobę wirusową – szarkę.

Warunki sprzyjające rozwojowi szkodnika: bliskie sąsiedztwo roślin żywicielskich.

1. Profilaktyka i zwalczanie ekologiczne

- wycinanie i niszczenie silnie zaatakowanych pędów
-uprawa drzew z dala od roślin żywicielskich (kocanek, trzciny)

2. Zwalczanie chemiczne

- Decis Mega 50 EW
- Delta 50 EW

Autor: Katarzyna Józefowicz

Bibliografia:
1. „Sadownictwo” S. A. Pieniążek, wyd. PWRiL, Warszawa 2000 r.
2. „Śliwy” G. Hodun, Warszawa 2008r.
3. „Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014”, red. A. Czarnocka, Warszawa 2014
4. „Szkodniki roślin” zeszyt Gazeta Wyborcza W-wa 2009r.
5. „Szkodniki drzew owocowych” Wiech K., Kraków. 2008 r.
6. „Sad dochodowy” A. Mika, Hortpress, Warszawa 2010r.
7. „Poradnik ochrony roślin” firmy Sumin
8. „Działka, moje hobby” praca zbiorowa PWRiL W-wa 1982r.
9. „Działkowiec” 04/04 „Owocowy ogród” Wydanie specjalne
10. „Działkowiec” 08/09 „Ograniczanie robaczywienia jabłek i śliwek” str. 60/61 dr Z. Płuciennik
 

Koniecznie zobacz