Choroby i szkodniki marchwi - przegląd, objawy i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Choroby i szkodniki marchwi - przegląd, objawy i zwalczanie

3,5/5 (298 ocen)

Do najczęstszych szkodników marchwi należą:

 
Połyśnica marchwianka (Psila rosae)

Opis: Niewielka muchówka o smukłym, ciemnym ciele i pomarańczowo-brązowych nogach. Larwy podłużne, walcowate, kremowe. Zimuje poczwarka (bobówka). Dwa pokolenia w ciągu roku. Pierwszy wylot muchówek w maju.

Uszkodzenia: Szkody w uprawie marchwi wyrządzają larwy, które wgryzają się w korzenie, tworząc w nich ciemno zabarwione, płytkie kanały. Młode rośliny więdną i zamierają, u dojrzałych warzyw korzeń traci wartość użytkową. Rozwojowi szkodnika sprzyjają gęste, zaciszne, wilgotne zarośla oraz chwasty znajdujące się w pobliżu miejsca uprawy.
 

Profilaktyka i metody ekologiczne

Zwalczanie chemiczne

- przestrzeganie zmianowania (unikanie uprawy na stanowisku po warzywach korzeniowych przez 3-4 lata)

- niszczenie chwastów

- unikanie nawożenia nieprzefermentowanym obornikiem

- uprawa warzyw na stanowisku przewiewnym

- rzadki wysiew nasion

- opryskiwanie upraw preparatami roślinnymi (np. z bylicy)

 

Proteus 110 OD

 

 

Bawełnica topolowo-marchwiana (Pemphigus phenax)

Opis: Podłużne, zielone mszyce żerujące na korzeniach, które pokrywają białą, włóknistą, watowatą wydzieliną. Mszyca dwudomowa (zimowa roślina żywicielska - topola).

Uszkodzenia: Wysysanie soków powodujące osłabienie roślin i zmniejszenie plonu (przy dużym nasileniu szkodnika, spadek plonu nawet o 50%). Rozwojowi szkodnika sprzyja bliskie sąsiedztwo żywiciela pierwotnego (topoli).
 

Profilaktyka i metody ekologiczne

Zwalczanie chemiczne

- unikanie uprawy marchwi w pobliżu topoli (bawełnica) i wierzby (mszyca wierzbowo-marchwiowa). Minimalna odległość uprawy 1 km.

- opryskiwanie upraw preparatami roślinnymi (np. z bylicy, aksamitki, czosnku, żywokostu, pokrzywy, skrzypu, cebuli, mniszka)

 

Proteus 110 OD

 

 

Mszyca wierzbowo- marchwiowa (Cavariella aegopodii)

Opis: Mszyce występujące w dwóch postaciach: bezskrzydłe i zielone oraz uskrzydlone o czarnej głowie i zielonym odwłoku. Mszyca dwudomowa (druga roślina żywicielska - wierzba).

Uszkodzenia: Wysysanie soków powodujące osłabienie roślin i zmniejszenie plonu. Porażone liście silnie się zwijają i wyglądają jak kędzierzawe. W krótkim czasie żółkną i zamierają. Szkodnik przenosi również choroby wirusowe. Jego rozwojowi sprzyja bliskie sąsiedztwo żywiciela pierwotnego (wierzby).
 

Profilaktyka i metody ekologiczne

Zwalczanie chemiczne

- unikanie uprawy marchwi w pobliżu topoli (bawełnica) i wierzby (mszyca wierzbowo-marchwiowa). Minimalna odległość uprawy 1 km.

- opryskiwanie upraw preparatami roślinnymi (np. z bylicy, aksamitki, czosnku, żywokostu, pokrzywy, skrzypu, cebuli, mniszka)

 

Brak zarejestrowanych preparatów

 

Golanica zielonka (Trioza virdula)

Opis: Dorosły pluskwiak jest zielony, uskrzydlony i posiada czerwone oczy, larwa jest owalna, kremowa i mocno spłaszczona.
Uszkodzenia: wysysanie soków z liści, prowadzące do ich silnego skręcania i kędzierzawienia (bez zmiany barwy). Rośliny mają zahamowany wzrost. Młode siewki zamierają. Rozwojowi szkodnika sprzyja umiarkowanie wilgotna i ciepła pogoda.
 

Profilaktyka i metody ekologiczne

Zwalczanie chemiczne

- przestrzeganie zmianowania (unikanie uprawy po warzywach korzeniowych przez 3-4 lata)

- unikanie uprawy marchwi w pobliżu roślin iglastych (na których owad zimuje)

Brak zarejestrowanych preparatów

 

Guzak północny (Meloidogyne hapla)

Opis: Nicień o wydłużonym, robakowym ciele

Uszkodzenia: korzenie ulegają deformacji i widać na nich liczne guzki oraz narośla. Warzywo namnaża wiele drobnych korzeni. Rozwojowi szkodnika sprzyja zachwaszczenie uprawy.
 

Profilaktyka i metody ekologiczne

Zwalczanie chemiczne

- przestrzeganie zmianowania, z uwzględnieniem uprawy zbóż

- zwalczanie chwastów

Vydate 10 G

 

 

Autor: Katarzyna Józefowicz

Bibliogriafia:

1. „Szkodniki roślin” zeszyt Gazeta Wyborcza W-wa 2009r.
2. „Atlas chorób i szkodników roślin warzywnych” A. Studziński, F. Kagan, Z Sosna, W-wa 1987 r.
3. „Warzywnictwo” Z. Legańska, J. Balcerzak ,Wyd. Hortpress, Warszawa 2000 r.
4. „Program ochrony roślin warzywnych” A. Czarnocka, W-wa 2014r.
5. „Działkowiec” 1/2003 „Ochrona roślin” numer specjalny
6. „Działkowiec” 1/2008 „Ochrona roślin ozdobnych” numer specjalny
7. „Uprawa warzyw” E. Kołota, M. Orłowski, Szczecin 1993
8. „Fitopatologia szczegółowa, choroby roślin ogrodniczych”  praca zbiorowa, red. Elżbieta i Wiktor Cichal-Paduch, SGGW 2010r.
 

Koniecznie zobacz