Choroby grzybowe i fizjologiczne tui

Jesteś tutaj:

Choroby grzybowe i fizjologiczne tui

3,4/5 (551 ocen)

Tuje (żywotniki) to zimozielone iglaki, pochodzące z Azji i Ameryki Północnej, które dobrze znoszą warunki klimatyczne i glebowe Polski. Z tego względu sadzone są w niemal każdym ogrodzie, pojedynczo, w grupach, a także w formie szpalerów i żywopłotów.

Niestety w uprawie tui często występują różnego rodzaju choroby, objawiające się żółknięciem i brązowieniem ulistnienia, przebarwieniami na łuskach, zasychaniem pędów, gniciem korzeni, a nawet zamieraniem całych roślin. Tuje porażane są przez choroby grzybowe, w tym m. in. fytoftorozę, szarą pleśń i opieńkową zgniliznę korzeni.

Zmiany w wyglądzie roślin mogą powodować również choroby fizjologiczne, wywołane niekorzystnymi warunkami klimatycznymi oraz niewłaściwym składem podłoża (np. nadmiernym zasoleniem). Bardzo ważne jest odpowiednie rozpoznanie choroby i wprowadzenie odpowiednich metod zapobiegania i zwalczania.


Choroby grzybowe tui


Tuje porażane są przez liczne choroby grzybowe, wywoływane niekorzystnymi warunkami klimatyczno-glebowymi i rozprzestrzenianiem się patogenów.

Choroba

Przyczyna

Objawy

fuzarioza

grzyb Fusarium avenaceum

- nieznaczne przewężenie się pędu w miejscu infekcji, a następnie brązowienie i brunatnienie tkanek

- skupienia jasnopomarańczowych zarodników grzyba na porażonych pędach

fytoftoroza

grzyb  Phytophtora citricola

- zgnilizna podstawy pędu i korzeni,

- więdnięcie i zasychanie pojedynczych pędów, zaraza wierzchołków roślin

obrączkowa plamistość pędów

(głównie

Na odmianie Smaragd)

grzyb Pestalotiopsis funerea

- żółknięcie i brązowienie wierzchołków pędów

- pierścień bez kory na pędzie, długości ok. 1 cm, w odległości kilku-kilkunastu cm od wierzchołka

- brązowa, soczewkowata plama na pędach, która stopniowo rozszerza się na obwodzie

opieńkowa zgnilizna korzeni

grzyby z rodzaju Armillaria (opieńki)

- spowolnienie wzrostu krzewów

- żółknięcie igieł, utrata połysku, zamieranie roślin

- przy podstawie pnia kora łatwo oddziela się od drewna,  drewno pokryte jest białą grzybnią opieńki

plamistość łusek

grzyb Didymascella thujina

- latem na pędach i łuskowych liściach pojawiają się żółte, liczne plamy, z czasem zlewające się ze sobą i brązowiejące, - na powierzchni widoczne czarne zarodniki grzyba

szara pleśń

grzyb Botrytis cinerea

- brązowienie i zamieranie igieł na młodych wierzchołkach pędów oraz pędów na odcinku długości do 10 cm

- wyginanie się porażonych pędów ku dołowi

- szary, obfity nalot na powierzchni porażonych tkanek

zamieranie wierzchołków pędów

grzyb Kabatina thujae

- brązowienie wierzchołków pędów

- rozszerzanie się zgnilizny ku dołowi pędów na długości do 30 cm

- z czasem szarzenie porażonych tkanek i pojawianie się ciemnych skupień zarodników grzyba

 

Zwalczanie chorób grzybowych


W przypadku każdej z chorób grzybowych, bardzo ważnym zabiegiem, zapobiegającym ich rozprzestrzenianiu, jest wycinanie porażonych pędów i ich spalanie. Istotne jest również zapewnienie korzystnych warunków do wzrostu i rozwoju. Jeśli krzewy porażone są silnie należy zastosować preparaty grzybobójcze.
 

Choroba

Preparaty

fuzarioza

- Sarfun 500 SC, Topsin M 500 SC albo Sportak Alpha 380 EC – wszystkie środki w stężeniu 0,05%

fytoftoroza

 - Biosept Active (0,1%)

obrączkowa plamistość pędów

(głównie na tui Smaragd)

- oprysk preparatami: Topsin M 500 SC (0,1%) i Biosept SL (0,1%)

- na niewielkich roślinach można zastosować środki tj. Baymat AE, Biochron AL lub Bioczos BR zapobiegające rozwojowi choroby

opieńkowa zgnilizna korzeni

- tuje oraz krzewy iglaste rosnące w pobliżu podlać preparatem Rovral Flo SC (0,2%)

szara pleśń

- przy długotrwałej, wilgotnej pogodzie opryskiwanie roślin środkiem Biosept 33 SL (0,1 %) lub olejem Olejan 85 EC lub Promanal 60 EC (0,5%)

zamieranie wierzchołków pędów

- preparat Saprol


Krzewy spryskujemy od dołu do góry i z powrotem, rozchylamy gałęzie, po czym spryskujemy wnętrze krzewu, aby niszczący choroby i grzyby preparat dotarł w każde miejsce. Krzew można uratować jeśli po przecięciu pędu jego przekrój jest jeszcze zielony. W przeciwnym wypadku należy usunąć całą roślinę.

Oprysk tui

Oprysk tui czytaj dalej...

Koniecznie zobacz