Kistnik malinowiec - opis, szkodliwość, zwalczanie i zdjęcia

Jesteś tutaj:

Kistnik malinowiec - opis, szkodliwość, zwalczanie i zdjęcia

3,4/5 (290 ocen)

Prognozowanie zagrożenia


Jeśli szkodnik pojawił się w zeszłym roku, należy przygotować się do walki z nim jeszcze przed kwitnieniem malin i jeżyn. Na początku żerowania kistnika malinowca odławia się chrząszcze do pułapek bądź strząsa z kwiatostanów. Pierwszą lustrację przeprowadzamy 1-2 lub 3 tygodnie przed kwitnieniem, kolejne zaś bezpośrednio przed kwitnieniem i przed pełnią kwitnienia. Jeśli w próbie 200 kwiatostanów znajdziemy przynajmniej jednego chrząszcza, konieczne są opryski.

Larwa w owocu maliny

Larwa w owocu maliny


Zwalczanie


Do zwalczania kistnika malinowca zarejestrowano preparaty Calypso 480 SC (0,2 l/ha), Wojownik 050 CS (0,3 l/ha) oraz Karate Zeon 050 CS (0,3 l/ha). Pierwszy oprysk na plantacji zagrożonej wystąpieniem szkodnika wykonujemy 10-14 dni przed kwitnieniem, drugi natomiast bezpośrednio przed fazą pękania pąków kwiatowych lub do momentu rozwinięcia się 30% kwiatów. Jeśli nie spodziewamy się masowej inwazji, wystarczy zabieg przeprowadzony przed kwitnieniem, w razie potrzeby uzupełniony o oprysk w pełni kwitnienia. Wymienione wyżej preparaty zwalczają również kwieciaka malinowca.


Bibliografia

1. Danek J., Uprawa maliny i jeżyny, Warszawa 2014, s. 66.
2. Łabanowska B. H., Szkodniki krzewów owocowych, Skierniewice 2013, s. 62-64.
3. Klimek G., Sadownictwo, cz. 2, Warszawa 1997, s. 227-228.
4. Masternak H., Zagrażają roślinom – w domu, na balkonie, w ogródku. Atlas chorób i szkodników, Warszawa 1999, s. 87.
5. Meudec G., Prat J.-Y., Choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych, Warszawa 2009, s. 114.
6. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014, red. A. Czarnocka, Warszawa 2014, s. 90, 160-162.
7. Sadownictwo, red. Z. Legańska, Warszawa 2002, s. 550-551.
8. Wyrzykowska M., Co niszczy maliny?, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, nr 4/2014, s. 22.

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz