Szkodniki malin - przegląd, objawy, profilaktyka i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Szkodniki malin - przegląd, objawy, profilaktyka i zwalczanie

3,4/5 (741 ocen)

Z uprawą malin wiąże się konieczność wprowadzenia programu ochrony przed szkodnikami. Przez cały sezon wegetacyjny naszym krzewom zagrażają larwy motyli i muchówek oraz żarłoczne chrząszcze. Plan lustracji i zabiegów profilaktycznych oraz interwencyjnych, ułożony z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, pozwoli zminimalizować szkody, a nawet całkowicie im zapobiec.


Galasówka maliniak i pryszczarek malinowiec


Larwy muchówek rozwijają się w pędach malin, co skutkuje powstawaniem guzowatych narośli. Usuwanie porażonych pędów jest jedynym sposobem walki z tymi szkodnikami. Zazwyczaj nie występują one w liczbie na tyle dużej, by doprowadzić do poważnych strat plonu.


Gąsienice zjadające liście


Jeśli brzegi liści malin są powygryzane, krzewy zostały zaatakowane przez zwójkówki. Szkodniki zwalczamy stosując preparat Sumi-Alpha 050 EC (0,6 l/ha). Środek ten ogranicza jednocześnie występowanie mszyc i kwieciaka malinowca.


Kistnik malinowiec


Brązowe chrząszcze o długości ok. 4 mm stają się aktywne na przełomie kwietnia i maja, kiedy to szkieletują liście i nadgryzają pąki kwiatowe. Uszkodzone pąki zasychają i zawiązują bardzo drobne owoce lub nie rozwijają się w ogóle. Samice kistnika składają jaja w kwiatach oraz na zawiązkach owocowych. Larwy wylęgają się po ok. tygodniu, powodując robaczywienie malin. Do zwalczania szkodnika potrzebne są zazwyczaj dwa opryski środkami Calypso 480 SC (0,2 l/ha), Karate Zeon 050 CS bądź Wojownik 050 CS (0,3 l/ha) – pierwszy przeprowadzamy 10-14 dni przed kwitnieniem, drugi zaś bezpośrednio przed pękaniem pąków. Przy masowym występowaniu chrząszczy można wykonać trzeci oprysk na początku kwitnienia, a jeśli zauważymy żerowanie kistnika w czasie jego trwania, zabieg przeprowadzamy również po raz czwarty. Pamiętajmy o przestrzeganiu okresów prewencji i karencji, które w przypadku Calypso wynoszą 14 dni, a przy pozostałych preparatach 7. Kistnik nie uszkadza zazwyczaj odmian jednorocznych.

Kistnik malinowiec - larwa

Kistnik malinowiec - larwa


Krzywik maliniaczek


Forma dorosła tego szkodnika to brązowo-rudy motyl ze skrzydłami o rozpiętości ok. 12 mm. W pierwszym pokoleniu, które pojawia się już wczesną wiosną, ciemnoczerwone gąsienice o czarnych głowach żerują na pąkach kwiatowych, wyjadając środki i zostawiając całe łuski. Każda z nich może zniszczyć do 8 pąków kwiatowych, więc duża inwazja krzywika znacznie osłabia plon. Larwy przepoczwarzają się w maju, a drugie pokolenie szkodnika żeruje na zawiązkach owoców. Aby zapobiec zniszczeniom, w okresie nabrzmiewania pąków przeprowadzamy lustrację – jeśli w próbie 50 pędów, zebranych z 1 ha, znajdziemy więcej niż 5% porażonych pąków, wykonujemy oprysk preparatem Sumi-Alpha 050 EC (0,45 l/ha) bądź Sherpa 100 EC (0,375 l/ha). Zabieg należy przeprowadzić w fazie pękania pąków, w temperaturze powyżej 12°C.


Kwieciak malinowiec


Czarne chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych występują również na poziomkach, truskawkach i jeżynach. Pierwszą oznaką inwazji są drobne, okrągłe wygryzienia na liściach malin. Samice kwieciaka składają jaja w rozluźnionych pąkach kwiatowych, po czym podcinają szypułki poniżej pąków. Larwy żerują i przepoczwarzają się w pąkach. W okresie żerowania chrząszczy – ale jeszcze przed rozpoczęciem kwitnienia – stosujemy opryski z użyciem tych samych preparatów, co przy zwalczaniu kistnika. Kwieciak zagraża tylko odmianom dwuletnim.


Mszyce malinowe


Występujące na malinach mszyce mają białawy, żółty lub jasnozielony kolor. Żerują na liściach i wierzchołkach pędów, powodując ich zasychanie. Częściej atakują odmiany jednoroczne (‘Polana’, ’Polka’). Wczesne zwalczanie mszyc jest niezwykle istotne, ponieważ są one wektorami wirusów, powodujących nieuleczalne choroby. Dlatego też przed kwitnieniem przeprowadzamy lustrację malin. Jeśli zauważymy szkodniki, niezwłocznie wykonujemy oprysk jednym ze środków: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), Calypso 480 SC (0,2 l/ha), Agro Pirymikarb 500 WG (0,75 kg/ha), Karate Zeon 050 CS lub Wojownik 050 CS (0,3 l/ha). W razie potrzeby powtarzamy zabieg podczas kwitnienia, przestrzegając okresów prewencji i karencji. Jeśli szkodniki żerują na wierzchołkach pędów również po zbiorach owoców, odmiany dwuletnie opryskujemy preparatem Karate Zeon 050 CS, Wojownik 050 CS lub Pirimor 500 WG takich samych dawkach, jak podano powyżej.

Do zwalczania mszyc, roztoczy i szpecieli poleca się ekologiczny preparat Afik, który pokrywa pędy i liście roślin klejącą warstwą. Oprysk powtarzamy co 2-3 tygodnie, przerywając zabiegi na czas lotu pszczół.


Pryszczarek namalinek łodygowy


Dorosły owad to pomarańczowobrunatna muchówka, przypominająca komara. Jej różowopomarańczowe larwy żerują pod korą malin, powodując odgniecenia, które z czasem brązowieją. Kora ulega złuszczeniu i w niektórych miejscach odchyla się, tworząc wrota infekcji grzybowych. W jednym sezonie wylęgają się 3-4 pokolenia szkodnika, więc żerowanie larw trwa od maja do października. Szczególnie zagrożone inwazją są odmiany jednoroczne o popękanej korze. Ochrona chemiczna jest potrzebna, jeśli szkodnik wystąpił w poprzednim roku. Stosujemy preparaty przeznaczone do zwalczania kistnika malinowca i kwieciaka malinowca. Zabieg przyniesie najlepszy efekt, jeśli jego termin pokryje się z okresem wylotu muchówek – zazwyczaj następuje on gdy młode pędy malin osiągają 20-30 cm wysokości. Aby wyznaczyć dokładną datę oprysku warto rozwieszać w ogrodzie pułapki feromonowe do odłowu samców. Przy dużym nasileniu szkodnika zabieg powtarzamy po 7-10 dniach, również podczas kwitnienia. Po zbiorze owoców stosujemy jeszcze dwu- lub trzykrotny oprysk w odstępach 10-14 dni z użyciem preparatów Sumi-Alpha 050 EC (0,6 l/ha) bądź Calypso 480 SC (0,2 l/ha). Pamiętajmy jednak, że stosowanie nieselektywnych pyretroidów przyczynia się do wzrostu liczebności przędziorków, dlatego należy dążyć do zredukowania liczby zabiegów. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz