Jak i kiedy prawidłowo ciąć maliny? Odpowiadamy!

Jesteś tutaj:

Jak i kiedy prawidłowo ciąć maliny? Odpowiadamy!

3,4/5 (1292 ocen)

Racjonalne cięcie malin jest kluczem do uzyskania wysokiego plonu. Zbyt zagęszczone krzewy wydają drobne owoce i są narażone na choroby grzybowe, zwłaszcza szarą pleśń oraz zamieranie pędów. Za mocno cięte okazy zawiązują z kolei mało owoców. Jak zatem znaleźć złoty środek? Wbrew pozorom nie jest to trudne – wystarczy kierować się w pielęgnacji malin kilkoma prostymi zasadami.


Które pędy ciąć?


Wybór pędów, które należy usunąć, jest uzależniony od odmiany. Tradycyjne, dwuletnie maliny plonują na pędach zeszłorocznych, a ich owoce dojrzewają na przełomie czerwca i lipca. Nowe odmiany wydają natomiast owoce na pędach tegorocznych, które wybijają wiosną z pąków powstałych na podstawach starszych pędów. Okazy te plonują później – od sierpnia do października.


Cięcie po sadzeniu


Zasada pierwszego cięcia jest niezmienna bez względu na odmianę. Tuż po posadzeniu młodych krzewów przycinamy wszystkie pędy kilka centymetrów nad ziemią. Zabieg ten sprzyja rozwojowi silnych przyrostów i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych, na które młode rośliny są szczególnie wrażliwe. Przez kilka pierwszych lat krzewy mogą wytwarzać nieliczne odrosty, ale najpóźniej od 4. roku będziemy już musieli usuwać ich nadmiar.


Cięcie wiosenne


Dorosłe okazy przycinamy dwa razy w roku – na początku wegetacji i po zbiorze plonów. Wiosną, gdy tylko ustąpią przymrozki, przeprowadzamy cięcie sanitarne, usuwając chore i przemarznięte przyrosty. Wycinamy również wszystkie słabiej rosnące pędy. Pojedynczy okaz maliny dwuletniej powinien mieć 5-8 silnych pędów zeszłorocznych, a przy uprawie szpalerowej należy zostawić 10-12 pędów na 1 m bieżący. W racjonalnej uprawie odstępy między pędami wynoszą 6-10 cm. Ich wierzchołki należy lekko przyciąć. Silniejsze cięcie wykonujemy w przypadku odmian o pokroju wyprostowanym oraz o łukowato wygiętych pędach. To samo dotyczy malin rosnących na mało żyznych podłożach.

Od drugiego roku po posadzeniu maliny zaczynają wytwarzać boczne odrosty. Młode pędy pojawiają się w maju. Gdy osiągną wysokość 5-10 cm, wycinamy je równo z powierzchnią ziemi. Taka operacja zapobiega zagęszczeniu krzewów i ułatwia stosowanie oprysków przeciw chorobom grzybowym. W przypadku odmian jednorocznych odrosty boczne stanowią konkurencję dla pędów zawiązujących już owoce, dlatego usuwamy je wszystkie. Odmiany dwuletnie wymagają pozostawienia części nowych pędów, ponieważ to właśnie one będą owocować w przyszłym sezonie.

W uprawie silnie rosnących odmian jednorocznych – zwłaszcza w rejonach, gdzie występują wysokie opady deszczu – zaleca się coroczne usuwanie wszystkich wiosennych odrostów. Pozwalamy rosnąć tylko tym pędom, które wybijają w późniejszym terminie. Zabieg ten wpływa korzystnie na zdrowie malin, ponieważ pędy pojawiające się latem są mniej narażone na choroby grzybowe od tych wyrastających wiosną. Przeprowadzania radykalnej wiosennej przycinki nie zaleca się jednak w uprawach zlokalizowanych na mało żyznych obszarach, narażonych na braki opadów – zamiast poprawić zdrowotność krzewów doprowadzilibyśmy bowiem do pogorszenia plonu.

Usuwanie wiosennych odrostów na odmianach dwuletnich ma dodatkową zaletę: prowadzi do opóźnienia rozwoju młodych pędów, tak by ich wzrost nie pokrył się z fazą dojrzewania owoców. Dzięki takiemu zabiegowi nowe pędy nie konkurują ze starszymi, dzięki czemu uzyskujemy plon dobrej jakości.

Cięcie wiosenne wykonujemy najpóźniej w pierwszej połowie maja, w przeciwnym razie wykształcone latem pędy będą rosły słabo i w przyszłym roku wydadzą mizerny plon.

Przycinanie malin


Cięcie jesienne


Po zebraniu owoców radykalnie przycinamy wszystkie maliny. Na odmianach jednorocznych zabieg ten wykonujemy w listopadzie, na dwuletnich zaś już pod koniec sierpnia. Wycinamy pędy, które owocowały i ponownie usuwamy nadmiar młodych odrostów, zagęszczających krzewy. Odrosty możemy przyciąć tuż przy ziemi lub 20 cm nad powierzchnią podłoża – wtedy pędy, które wybiją w przyszłym roku, będą mniej liczne, ale silniejsze. Jest to pożądane, ponieważ grubsze przyrosty lepiej owocują. Warto zostawić ich więcej niż potrzebujemy do odtworzenia szpaleru. Dzięki temu będziemy mieć większy wybór podczas wiosennego formowania krzewów. Odrosty przywiązujemy tymczasowo do drutów, by nie połamał ich wiatr.

Jesienne cięcie malin jest niezbędnym elementem profilaktyki w uprawie malin, ponieważ na starszych pędach bytuje grzyb, wywołujący groźną chorobę – zamieranie pędów. Wycięte części roślin mogą stać się siedliskiem innych patogenów, które w przyszłym roku porażą młode pędy malin, dlatego należy je zutylizować.


Cięcie w zależności od formy


Odmiany jednoroczne o sztywnych pędach sadzimy zazwyczaj bez podpórek, dbając, by rosły jako osobne krzewy, co ułatwia swobodny przepływ powietrza. Maliny owocujące na pędach dwuletnich powinno się natomiast uprawiać w szpalerze. Forma ta ułatwia utrzymanie roślin w dobrym zdrowiu, zapewniając im odpowiednie nasłonecznienie i przewiewność. Sprzyja również uzyskaniu wysokich plonów. Na plantacjach malin praktykuje się uprawę w kilku rodzajach szpalerów – wąskim bądź szerokim; pojedynczym, podwójnym lub w kształcie litery V; niskim albo wysokim. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz