Borecznik rudy - szkodnik sosny. Opis, szkodliwość i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Borecznik rudy - szkodnik sosny. Opis, szkodliwość i zwalczanie

2,8/5 (167 ocen)

Wyniki wszystkich obserwacji należy odnotować i przekazać do ZOL, który podaje dalsze zalecenia dotyczące zwalczania szkodnika.


Naturalni wrogowie


Populację borecznika rudego ograniczają parazytoidy, np. rączyce i gąsieniczniki, które żerują na larwach błonkówek. Niestety w latach, gdy występują masowe pojawy szkodnika, działalność pożytecznych owadów okazuje się często niewystarczająca.

Żerujące larwy borecznika rudego

Żerujące larwy borecznika rudego


Zwalczanie chemiczne


Termin oraz metodę zwalczania borecznika rudego określa ZOL. Przeciwko szkodnikom stosuje się najczęściej oprysk środkiem kontaktowym z grupy pyretroidów. Zabieg należy przeprowadzić w okresie wylęgu larw.


Bibliografia

1. Instrukcja ochrony lasu. Cz. II, t. 2, red. M. Haze, Warszawa 2011, s. 21, 28-31.
2. Łabanowski G., Orlikowski L., Soika G., Wojdyła A., Ochrona drzew i krzewów iglastych, Kraków 2001, s. 122-123.

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz