Tynk gipsowy - rodzaje, tynkowanie i zalety

Jesteś tutaj:

Tynk gipsowy - rodzaje, tynkowanie i zalety

3,4/5 (45 ocen)

Gips jest spoiwem, czyli ciałem chemicznym, które po sproszkowaniu i zarobieniu wodą wiąże, a następnie twardnieje. Te właściwości zostały wykorzystane przy produkcji jednych z najbardziej popularnych tynków – tynków gipsowych.


Skład


Jak sama nazwa wskazuje głównym składnikiem tynków gipsowych jest gips. Jednak nie sam tworzy on tynk. Niezwykle ważne jest również kruszywo, które poddawane jest kalibrowaniu. Proces polega na nadaniu określonego kształtu oraz wymiarów ziaren. Kruszywo kalibrowane powinno mieć zatem średnicę ziaren do 1,2 mm. Dzięki tak dokładnie sprecyzowanej wielkości kruszywa tynk osiąga pożądane właściwości. Kruszywo lekkie przyczynia się do podwyższenia właściwości termoizolacyjnych zaprawy.

Ponadto istotnymi składnikami są dodatki uszlachetniające. Chodzi tutaj przede wszystkim o plastyfikatory. Ułatwiają one przeróbkę oraz zmiękczają powstałą masę. Bardzo często stosuje się również opóźniacze. Dlaczego? Ponieważ tynki gipsowe stosunkowo szybko wiążą. Wynika to z właściwości, jakie wykazuje główny składnik, czyli gips.


Rodzaje


Bezpośredni podział tynków gipsowych generalizuje europejska norma EN 13279-1:2004. Jednak ma ona swój polski odpowiednik, którym jest norma  PN-EN 13279-1:2005. Wyróżnić można tutaj dwa główne kryteria podziału. Pierwszym jest procentowa zawartość poszczególnych składników tynków gipsowych, a drugim jest przeznaczenie specjalne.

B1 – tynk gipsowy zwykły zawierający co najmniej 50% gipsu i maksymalnie 5% wapna;

B2 – tynk na bazie gipsu zawierający mniej niż 50% gipsu i maksymalnie 5% wapna;

B3 – tynk gipsowo-wapienny;

B4 – tynk gipsowy lekki zawierający ponad 50% gipsu;

B5 – tynk lekki na bazie gipsu zawierający mniej niż 50% gipsu;

B6 – tynk lekki gipsowo-wapienny;

B7 – tynk o zwiększonej twardości zawierający ponad 50% gipsu.


Należy pamiętać, że gotowe suche mieszanki nie powinny być uzupełniane dodawanymi przez nas samych składnikami. W związku z tym tynk gipsowo-wapienny trzeba kupić jako produkt gotowy, a nie otrzymać go poprzez dodanie wapna do tynku gipsowego. Suche mieszanki są badane w laboratoriach materiałów budowlanych i nie wymagają dodatkowych składników uzupełniających.

Tynkowanie ścian

Inne rodzaje tynków gipsowych:

C1 – tynk gipsowy zawierający włókna;

C3 – tynk akustyczny;

C4 – tynk do izolacji ciepłochronnej;

C5 – tynk ogniochronny;

C6 – tynk cienkowarstwowy.

Jak widać przedstawione powyżej zróżnicowanie tynków gipsowych wynika z ich przeznaczenia. W zależności od przeznaczenia kreowane są odpowiednie cechy i właściwości poszczególnych tynków. Większość tego typu wyrobów jest najczęściej w Polsce nie dostępna. Istnieje jednak możliwość zamówienia. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz