Omacnica prosowianka - szkodnik kukurydzy. Opis i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Omacnica prosowianka - szkodnik kukurydzy. Opis i zwalczanie

3,6/5 (28 ocen)

Z omacnicą można również walczyć za pomocą metod biologicznych. Wprowadzenie na teren uprawy naturalnego wroga omacnicy – błonkówki Trichogramma brassicae (kruszynka), pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć liczebność owadów (pasożyt może ograniczyć liczebność gąsienic omacnicy nawet o 70%). Aby jednak zabieg biologiczny mógł przynieść spodziewane efekty, musi zostać przeprowadzony w odpowiednim terminie, gdyż kruszynek żeruje jedynie na świeżych jajach omacnicy (zwykle jest to koniec czerwca oraz początek lipca). W określeniu terminu wprowadzenia kruszynka na pole kukurydzy, pomaga monitorowanie liczby dorosłych omacnic za pomocą pułapek feromonowych (kruszynki wprowadza się na stanowisko uprawy po stwierdzeniu obecności pierwszego motyla). W ochronie upraw przed omacnicą duże znaczenie ma także właściwe nawożenie roślin azotem, gdyż omacnica najchętniej żeruje na kukurydzy przenawożonej tym pierwiastkiem. Do uprawy warto również wprowadzać odmiany mniej podatne na atak szkodnika. Ostatnią metodą walki z omacnicą prosowianką jest chemiczna ochrona roślin. Wykorzystuje się ją wtedy, gdy zabiegi profilaktyczne i biologiczne nie przyniosły oczekiwanego efektu lub nie zostały przeprowadzone w odpowiednich terminach. Pierwsze opryski wykonuje się z reguły w połowie lipca lub po stwierdzeniu liczebności szkodnika, przekraczającej próg szkodliwości.

Skutki działalności omacnicy prosowianki

Skutki działalności omacnicy prosowianki (wikipedia.org, Agronom, CC BY-SA 3.0)


Ochrona chemiczna


W ochronie kukurydzy przed omacnicą często niezbędne jest wykorzystanie chemicznych środków ochrony roślin. Preparaty należy wybierać z aktualnego rejestru MRiRW, stosując je ściśle według wskazań umieszczonych na opakowaniu środka (zwykle w fazie rozwoju wiechy czyli kłoszenia się kukurydzy, jednak jeszcze przed jej pyleniem). Preparat chemiczny zastosowany w nieodpowiednim terminie lub w niewłaściwy sposób, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i może przyczynić sie do uodparniania szkodnika na daną substancję chemiczną. Obecnie wśród środków przeznaczonych do walki z omacnicą w uprawach kukurydzy, znajdują sie następujące preparaty: Arkan 050 CS, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 050 CS, LambdaCe 050 CS, Proteus 110 OD, Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Sparviero, Steward 30 WG, Wojownik 050 CS. Do odchwaszczania kukurydzy przeznaczone są natomiast między innymi takie środki jak: po wschodach siewek: Samson Extra 6 OD, Fornet Extra 6 OD,  (min.: rdest, bylica, komosa) oraz przed uprawą lub przed wschodami roślin (preparaty zawierające glifosat): Envision 450 SL, Roundup Trans Energy 450 SL, Roundup 360 Plus.

Autor: Katarzyna Józefowicz

Bibliografia:

1. „Produkcja roślinna. Cz. II. Czynniki produkcji roślinnej”, W. Grzebisz, P.J. Domański, S. Wolny, wyd. Hortpress, Warszawa 2008r.
2. „Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom 2.”, M. Mrówczyński, wyd. PWRiL, Poznań 2013 r.
3. „Atlas szkodników roślin rolniczych”, P. K. Bereś,  wyd. Hortpress, Warszawa 2014r.

Zdjęcie nagłówkowe: wikipedia.org, Jeffdelonge

Koniecznie zobacz