Kornik drukarz - groźny szkodnik drzew. Objawy i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Kornik drukarz - groźny szkodnik drzew. Objawy i zwalczanie

3,2/5 (458 ocen)

Larwy natomiast po upływie ok. trzech tygodni od wylęgu wygryzają w korze kolebki, w których następuje przepoczwarzenie. Po 2-3 tygodniach młode chrząszcze opuszczają schronienie i prowadzą żer uzupełniający, a w połowie lipca przystępują do drugiej rójki. Postać dorosła kornika drukarza żyje 2-3 lata, zimując w korze lub w ściółce.


Objawy


Pierwszą oznaką wystąpienia szkodnika jest pojawianie się strug żywicy – reakcja obronna zachodzi intensywniej w przypadku silniejszych okazów. Na korze w połowie wysokości drzewa można zauważyć wyloty tuneli, z których w okresie rójki wysypuje się mączka.

Drzewo zaatakowane przez korniki

Drzewo zaatakowane przez korniki


Zwalczanie


W naturalnych lasach kornik drukarz reguluje populację świerków, nie stanowiąc przy tym zagrożenia dla gatunku. Liczebność szkodnika ograniczają pasożytujące na nim organizmy. Dość często zdarza się, że kolebka poczwarkowa jest założona zbyt głęboko i młode chrząszcze giną, nie mogąc jej opuścić. Jeśli drzewostan został dotknięty silną inwazją i brakuje chorych drzew, korniki zasiedlają zbyt silne okazy, a ich jaja i larwy są zalewane żywicą.

W celu prognozowania inwazji zakłada się stojące i leżące pułapki feromonowe. W razie wystąpienia zagrożenia należy poprawić warunki sanitarne drzewostanu. Higiena lasu opiera się na przestrzeganiu zaleceń, obejmujących:

  • zaspokajanie wymagań ekologicznych drzewostanów;
  • tworzenie drzewostanów wielogatunkowych i różnowiekowych, mniej podatnych na zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych;
  • wyznaczanie odpowiedniego terminu ścinki i wywożenia drewna;
  • zabezpieczanie surowca z cięć insektycydami z grupy syntetycznych pyretroidów, np. Decis 2,5 EC, Sumicidin 20 EC, Fastac 10 EC;
  • regularne trzebieże – przerzedzanie drzewostanów;
  • usuwanie osłabionych okazów – zabiegi potrzebne po zniszczeniach zimowych należy przeprowadzić najpóźniej na początku kwietnia, w okresie wegetacyjnym zaś wycinkę wykonujemy na bieżąco;
  • korowanie drzew, których nie można natychmiast wywieźć;
  • korowanie pniaków i palenie odpadów zrębowych;
  • stosowanie analogów feromonów antyagregacyjnych, które odstraszają korniki.

 

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz