Jak i kiedy prawidłowo ciąć śliwy? Odpowiadamy!

Jesteś tutaj:

Jak i kiedy prawidłowo ciąć śliwy? Odpowiadamy!

3,2/5 (659 ocen)

Jeśli drzewko nie zostało uformowane w szkółce, ale jest już rozgałęzione, wiosną po posadzeniu skraca się mu zbyt długie gałęzie boczne (długości powyżej 40 cm.), wycina silne pędy rosnące w górę i konkurujące z przewodnikiem, skraca przewodnik na wysokości ok. 40 cm. ponad najwyżej rosnącym pędem oraz usuwa pędy rosnące na pniu poniżej formowanej korony (na wys. ok. 50-80 cm.). Drzewka okulizowane, jednoroczne i nierozgałęzione, po posadzeniu przycina się na wys. ok. 80 cm. od poziomu gruntu. W kolejnych latach wycina się gałęzie wyrastające poniżej formowanej korony (zaleca się formowanie koron na wys. ok. 80-90 cm.) oraz przygina do pozycji poziomej (np. za pomocą odciągów lub klamer), a w razie potrzeby także skraca lub wycina, wszystkie silnie rosnące pędy konkurujące z przewodnikiem oraz wycina pędy rosnące do niego pod kątem. Przewodnik przycinany dopiero wtedy, gdy drzewko osiągnie oczekiwaną wysokość.

Sad śliwowy

Sad śliwowy


Cięcie prześwietlające i odmładzające


Cięcie prześwietlające w kolejnych latach przeprowadza się już w mniejszym zakresie niż podczas formowania korony, gdyż śliwy zbyt mocno się nie zagęszczają. W trakcie zabiegu (latem po zbiorach lub na przełomie III-IV) usuwa się jedynie nadmierną ilość wilków (długich i mocnych przyrostów), wycina silne pędy konkurujące z przewodnikiem lub wyrastające z niego pod kątem ostrym (pozostawiając pędy wyrastające z przewodnika pod kontem zbliżonym do prostego) oraz wycina pędy chore, uszkodzone i krzyżujące się.

U drzew starszych niż 4-5 lat, należy też przeprowadzać dodatkowo cięcie odmładzające, polegające na wycinaniu 3-4 najstarszych konarów (równomiernie w całej koronie, przy pozostawieniu kilkucentymetrowego czopa), usuwaniu nadmiernej ilości wilków, wycinaniu pędów wyrastających z przewodnika pod kątem ostrym oraz silnych pędów pionowych, konkurujących z przewodnikiem. Należy też pilnować, aby drzewa nie osiągały większej wysokości niż ok. 2,5 m.

Autor: Katarzyna Józefowicz
 

Koniecznie zobacz