Chwasty w truskawkach - metody zwalczania i opryski

Jesteś tutaj:

Chwasty w truskawkach - metody zwalczania i opryski

3,2/5 (353 ocen)

Podczas późniejszego pielenia truskawek nigdy nie wzruszamy ziemi na głębokości większej niż 3-5 cm, by nie przesuszyć gleby i nie uszkodzić korzeni naszych bylin.

2. Metoda chemiczna

Chwasty wieloletnie, np. skrzyp polny, mlecz polny, perz czy powój trudno usunąć ręcznie – udaje się to tylko w przypadku siewek. Starsze rośliny warto potraktować środkami zawierającymi glifosat, np. Rambo 360 SL, Rosate 360 SL lub Roundup 360 SL. Opryski wykonujemy od maja do września. Po upływie 3-4 tygodni można przygotować glebę do sadzenia truskawek, a po kolejnym tygodniu wysadzić rośliny do gruntu.

Preparaty doglebowe, takie jak Azotop New 80 WP, Lenazar 80 WP i Devrinol 450 SC, stosujemy przed wschodami chwastów, zawsze na wilgotną glebę. Przed zabiegiem upewnijmy się, że truskawki wytworzyły korzenie przybyszowe, w przeciwnym razie herbicydy mogą być dla nich niebezpieczne.

Po wschodach chwastów, w fazie liścieni, stosujemy Beetup Trio 180 SC bądź Saherb 180 EC. Chwasty prosowate zwalczamy środkami Agil 100 EC, Aria 100 EC lub Fusilade Forte 150 EC, rumianowate zaś preparatem Cliophar 300 SL.

Uważnie czytamy zalecenia producentów, dostosowując opryski do stadiów rozwojowych chwastów, z uwzględnieniem warunków pogodowych. Na glebach ciężkich, żyznych oraz na starszych plantacjach zwiększamy dawki herbicydów.


Bibliografia

1.Kacprzak-Piwońska E.,  Integrowana ochrona truskawki, „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 5/2014, s. 26-28.
2.Klimek G., Sadownictwo, cz. 2, Warszawa 1997, s. 185.
3.Myć S., Metody ograniczania chwastów, „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 4/2014, s. 30-33.
4.Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014, red. A. Czarnocka, Warszawa 2014, s. 200-201.
5.Truskawka i poziomka, red. E. Żurawicz, Warszawa 2005, s. 128-129,138,259-260.

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz