Właściwe sadzenie drzew jabłoni

Jesteś tutaj:

Właściwe sadzenie drzew jabłoni

3,5/5 (309 ocen)

Dołki dla sadzonek powinny być takiej wielkości, aby swobodnie zmieścił się w nich cały system korzeniowy (korzenie nigdy nie mogą być podwinięte do góry!). Zwykle wystarcza dołek średnicy 50 cm i zbliżonej głębokości. Na jego dnie powinien znaleźć się obornik, który przykrywamy wierzchnią warstwą wykopanej gleby – przy kopaniu należy ją odłożyć na bok. Jest ona najbardziej żyzna i młode drzewko będzie rosło lepiej, kiedy będzie miało do niej bezpośredni dostęp. Obornik nie może się bezpośrednio stykać z korzeniami sadzonki.

Na dnie dołka usypujemy kopiec z ornej, wierzchniej warstwy podłoża. Na kopczyku rozkładamy równomiernie korzenie sadzonki i obsypujemy je żyzną ziemią. Młode drzewko przez cały czas należy trzymać wyprostowane, gdyż po zasypaniu dołka trudno będzie mu nadać pion, nie zadbawszy o to wcześniej. Stopniowo zasypujemy korzenie ziemią, jednocześnie udeptując ją. Sadzić należy w ten sposób, aby miejsce szczepienia znalazło się co najmniej 10 cm nad ziemią. Unikniemy wówczas sytuacji w której odmiana szlachetna wypuszcza własne korzenie i zaczyna silnie rosnąć – podkładki mają zwykle także funkcję skarlającą. Górne korzenie sadzonki powinny znaleźć się tuż pod powierzchnią ziemi.

Podczas sadzenia dobrze będzie zadbać o podporę dla sadzonki w postaci palika. Umieszczamy go w ziemi jeszcze przed zasadzeniem młodej jabłonki, aby nie uszkodzić korzeni przy późniejszym wbijaniu. Palik powinien znaleźć się od zachodniej strony drzewka, mieć około pięciu centymetrów średnicy i sięgać do korony drzewka. Po całkowitym zasypaniu dołka i udeptaniu ziemi formujemy na powierzchni misę, w której będzie się zbierać woda i od razu obficie podlewamy sadzonkę.

Owocujące drzewa jabłoni w sadzie

Owocujące drzewa jabłoni w sadzie

Autor: Łukasz Skop


Koniecznie zobacz