Uprawa czereśni - wszystko co warto wiedzieć!

Jesteś tutaj:

Uprawa czereśni - wszystko co warto wiedzieć!

3,4/5 (808 ocen)

Choroby

 

  • Brunatna zgnilizna drzew pestkowych (monilioza) – chore drzewo silnie gumuje, a jego liście i kwiaty brązowieją i obumierają. Porażone pędy wycinamy i przeprowadzamy oprysk jednym z następujących preparatów: Miedzian 50 WP lub Miedzian Extra 350 SC (3 l/ha), Rovral Aquaflo 500 SC (1,25 l/ha), Signum 33 WG (0,75 l/ha), Switch 62,5 WG (0,6-1 l/ha). Zabieg wykonujemy w fazie pękania pąków, a jeśli okaże się niewystarczający, powtarzamy go w pełni kwitnienia;
  • Drobna plamistość liści drzew pestkowych – na spodach liści pojawiają się brunatne plamki, które z czasem zajmują całą ich powierzchnię. Drzewo może utracić liście już w czerwcu. Chorobę zwalczamy fungicydami dodynowymi: Carpene 65 WP, Mirlo 65 WP lub Syllit 65 WP w dawce 1,5 l/ha. Nie należy stosować ich częściej niż 2 razy w sezonie, a w temperaturze niższej niż 6°C są nieskuteczne. Pierwszy oprysk przeprowadzamy bezpośrednio po kwitnieniu, kolejny 14 dni później lub po zbiorze owoców;
  • Rak bakteryjny – chłodna i deszczowa wiosna sprzyja rozwojowi choroby. Bakterie dostają się do tkanek przez niezabezpieczone uszkodzenia. Porażoną korę wycinamy, a ranę pokrywamy farbą emulsyjną z dodatkiem Topsinu M bądź Miedzianu. W fazie nabrzmiewania pąków przeprowadzamy opryski preparatami miedziowymi, zarejestrowanymi dla czereśni: Kocide 101 WP, Miedzian Extra 350 SC lub 50 WP, Champion 50 WP bądź Cuproflow 375 SC w dawkach 3 l/ha. Środki te zapobiegają również wystąpieniu moniliozy. Ponowny oprysk z zastosowaniem połowy dawki przeprowadza się w pełni kwitnienia, a przy dużym zagrożeniu chorobowymi również w fazie opadania płatków. Odmiany podatne na raka opryskujemy też w fazie opadania liści, stosując całość dawki.

Owocująca czereśnia

Owocująca czereśnia


Szkodniki

 

  • Licinek tarniniaczek – zielonożółte gąsienice o długości ok. 1 cm żerują na pąkach kwiatowych. Szkodniki zwalczamy preparatem Karate Zeon 050 CS w dawce 0,2 l/ha;
  • Mszyca wiśniowo-przytuliowa – jeśli na choć jednej czereśni lub wiśni w naszym ogrodzie zaobserwujemy kolonię czarnych, drobnych insektów, tępimy je bezpiecznym dla pożytecznych owadów środkiem Pirimor 500 WG. Jeśli szkodniki występują jednocześnie z gąsienicami żerującymi na liściach, możemy zwalczać oba pasożyty preparatami Calypso 480 SC lub Karate Zeon 050 CS;
  • Nasionnica trześniówka – szkodnik późno dojrzewających odmian czereśni. Białe larwy żerują we wnętrzu owoców. W połowie maja warto rozwiesić w sadzie pułapki lepowe, ułatwiające obserwację dorosłych osobników. Są to czarne muchy o długości 4-5 mm i poprzecznie paskowanych skrzydełkach. 7 dni po rozpoczęciu lotów opryskujemy drzewa preparatami Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 l/ha), w razie potrzeby powtarzając zabieg jeszcze dwukrotnie w odstępach tygodniowych;
  • Przędziorek chmielowiec i przędziorek owocowiec – w czerwcu i lipcu przeglądamy liście drzew w poszukiwaniu białych plamek. Wcześnie zauważone szkodniki łatwo zwalczymy, wprowadzając do sadu dobroczynka gruszowca;
  • Śluzowica ciemna – czarne larwy można zauważyć na liściach od czerwca do sierpnia. Zwalczamy je insektycydami Karate Zeon 050 CS bądź Wojownik 050 CS;
  • Zwójkówki liściowe i pozostałe gąsienice żerujące na liściach – w fazie zielonego pąka lub na początku fazy białego pąka stosujemy opryski środkami Wojownik 050 CS lub Sumi-Alpha 050 EC.

 


Bibliografia

1. Klimek G., Sadownictwo, cz. 2, Warszawa 1997, s.135-149,153-158.
2. Maciesiak A., Nasionnica trześniówka, „Działkowiec”, nr 6/2008, s.64.
3. Mika A., Sad dochodowy, Warszawa 2010, s.237-259.
4. Prat J.-Y., ABC sadownictwa, Warszawa 2009, s.60-65.
5. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014, red. Czarnocka A., Warszawa 2014, s.20,25,30,87,139-144.
6. Przybyła A. A., Na wyścigi ze szpakami, „Ogrody”, nr 6/2006, s.25-27.
7. Sadownictwo, red. Legańska Z., Warszawa 2002, s.309-318.
8. Wiech K., Szkodniki drzew owocowych, Kraków 2008, s.8-12,15-16,120-125.

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz