Najlepsze podkładki jabłoni - właściwości i charakterystyka

Jesteś tutaj:

Najlepsze podkładki jabłoni - właściwości i charakterystyka

3,4/5 (195 ocen)

Drzewa owocowe uprawiane w sadach i w ogrodach, rozmnażane są obecnie wyłącznie za pomocą szczepienia. Użyte do tego celu podkładki, w dużej mierze odpowiedzialne są za cechy użytkowe zaszczepionych na nich roślin. Każdy rodzaj podkładki posiada inne właściwości i odpowiada za inne parametry zaszczepionego na niej drzewa. Wybór właściwej podkładki oraz zaszczepionego na niej drzewka jest szczególnie trudny w przypadku jabłoni, gdyż rośliny mogą być szczepione na wielu rożnych podkładkach.

Podkładki jabłoni odpowiadają przede wszystkim za prawidłowy wzrost i rozwój drzewa, jego odporność na szkodniki, choroby i niskie temperatury, a także za porę wchodzenia w okres owocowania i za siłę wzrostu drzewa. W produkcji szkółkarskiej wyróżnia się dwa typy podkładek: generatywne i wegetatywne. Siewki odmian polecanych do produkcji podkładek generatywnych, pozwalają uzyskać dużą ilość silnych, dobrze ukorzenionych i zdrowych podkładek, jednak zaszczepione na nich drzewa wykazują się późnym wchodzeniem w okres owocowania oraz bardzo silnym wzrostem. Podkładki wegetatywne pozyskuje się przez podział rośliny matecznej, dlatego ich ilość jest zwykle znacznie mniejsza niż w przypadku siewu nasion, ale zaszczepione na nich drzewa są bardziej plenne i odporne na mróz, a także wcześniej wchodzą w okres owocowania i uzyskują mniejsze rozmiary (podkładki półkarłowe lub karłowe), co jest szczególnie ważne w przypadku niewielkich sadów. Ilość podkładek przeznaczonych do rozmnażania jabłoni jest dość duża, dlatego warto poznać ich najważniejsze cechy użytkowe.


PODKŁADKI GENERATYWNE


Siewki Antonówki Zwykłej (Antonówka) – obecnie jest to podstawowa podkładka generatywna, wykorzystywana do rozmnażania jabłoni. Charakteryzuje się wysoką odpornością na mróz i niekorzystne warunki klimatyczne oraz małą podatnością na choroby kory i korzeni (z wyjątkiem guzowatości korzeni). Zaszczepione na niej drzewa posiadają bardzo silny i rozbudowany system korzeniowy, ale późno wchodzą w okres owocowania i bardzo silnie rosną (szczególnie na glebach żyznych). Z tego względu antonówka polecana jest głównie do rozmnażania odmian jabłoni wykazujących się bardzo słabym wzrostem.

Inne stosowane podkładki generatywne to jabłoń jagodowa (Malus baccata – bardzo odporna na mróz, ale źle zrastająca sie z wieloma uprawnymi odmianami jabłoni) i jabłoń śliwolistna (Malus prunifolia – bardzo odporna na mróz, ale źle zrastająca się z wieloma uprawianymi w Polsce odmianami jabłoni).

Sadzonki jabłoni

Sadzonki jabłoni


PODKŁADKI WEGETATYWNE


Malling 9 (M.9) – to obecnie najbardziej popularna karłowa podkładka dla jabłoni (drzewka dorastają na niej do ok. 3 -4 m. wys.). Charakteryzuje się małą podatnością na choroby, a szczepione na niej drzewka wcześnie wchodzą w okres owocowania (już w 2 – 3 roku po posadzeniu) i każdego roku owocują bardzo obficie. Drzewka wymagają jednak podpór i palikowania, gdyż podkładka tworzy stosunkowo słaby system korzeniowy. Podkładka nadaje się też do uprawy jedynie na glebach żyznych i dostatecznie wilgotnych, gdyż jej słaby system korzeniowy jest wrażliwy na suszę. Nie jest też dostatecznie odporna na mróz. Polecana głównie do rozmnażania odmian silnie rosnących np. „Ligol”, „Jonagold”, „Gloster”, „Alva”, „Honeygold”, „Red Boskoop” oraz dla odmian „Elstar”, „Gala”, „Jester” i „Golden Delicious”.

P 22 – podkładka karłowa, wyhodowana w Polsce, odznaczająca się bardzo dużą odpornością na mróz i małą podatnością na choroby. Tworzy lepiej wykształcony system korzeniowy niż popularna podkładka M.9, ale szczepione na niej drzewka również wymagają palikowania i podpór. Muszą być też uprawiane na glebach dostatecznie wilgotnych, żyznych i zasobnych w składniki pokarmowe, gdyż podkładka posiada wysokie wymagania w stosunku do podłoża. Na podkładce P 22 poleca się szczepić głównie odmiany silnie rosnące jak np.: „Cortland”, „Jonagold”, „Gloster”, „Honeygold”, „Red Boskoop”.

P 14 – półkarłowa podkładka wyhodowana w Polsce, wykazująca się dużą wytrzymałością na mróz i podwyższoną odpornością na suszę, ale małą odpornością na choroby (podatna głównie na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia, mączniaka jabłoni oraz guzowatość korzeni). Szczepione na niej jabłonie bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania (już w 2 roku po posadzeniu) i plonują obficie, ale wymagają palikowania i podpór. Podkładka polecana jest głównie do rozmnażania odmian umiarkowanie i silnie rosnących np. „Golden Delicious”, „Alva” i „Ligol”.

P 16 – wyhodowana w Polsce podkładka karłowa (szczepione na niej drzewa osiągają ok. 2 m. wys.), wykazująca się dużą odpornością na choroby, ale odznaczająca się małą odpornością na mróz. Szczepione na niej drzewka wymagają palikowania i podpór. Podkładka polecana głównie do uprawy w cieplejszych rejonach kraju i do rozmnażania silnie rosnących odmian.

P-60 – wyhodowana w Polsce podkładka półkarłowa, charakteryzująca się dużą odpornością na mróz i małymi wymaganiami glebowymi (może rosnąć na podłożu stosunkowo lekkim). Szczepione na niej jabłonie dobrze się ukorzeniają i dają obfite plony, jednak czasami wymagają podpór i palikowania. Podkładka P 60 jest polecana głównie do rozmnażania odmian słabo rosnących np. „Szampion”. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz