Aeracja i wertykulacja trawnika

Jesteś tutaj:

Aeracja i wertykulacja trawnika

3,1/5 (58 ocen)

W celu utrzymania trawnika w dobrej kondycji przez kilka sezonów ważna jest dokładna jego pielęgnacja. Często wymaga on podlewania, koszenia i nawożenia oraz uzupełniania ubytków po zimie. Na skutek intensywnego użytkowania i niekorzystnych warunków pogodowych trawa ulega dość szybko nadmiernemu zagęszczeniu i tworzy zwartą darń, nieprzepuszczalną dla wody i powietrza. Dlatego też obok podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych konieczne jest także przeprowadzenie po kilku latach zabiegów regeneracyjnych, takich jak wertykulacja i aeracja trawnika.


Cel zabiegów


W trakcie wzrostu i użytkowania trawnika rośliny rosną coraz ciaśniej, bryła korzeniowa staje się poprzerastana i przez to ograniczona zostaje wymiana wody i powietrza w podłożu. Wertykulacja i aeracja pomagają rozluźnić powierzchnię trawnika oraz ułatwiać dostęp tlenu, wody i nawozów do strefy korzeniowej, a także pobudzają trawę do krzewienia się. Dzięki temu trawnik wypiera mech i korzenie chwastów, staje się bardziej elastyczny i odporny na deptanie. Mają one zastosowanie na trawnikach ozdobnych i sportowych.

Jak wykonać zabiegi?


Wertykulacja – polega na pionowym cięciu darni i wyczesywaniu z niej resztek butwiejącej trawy i mchu, tworzących na powierzchni warstwę filcu. Nacięcia wykonuje się za pomocą urządzeń wyposażonych w stalowe noże długości ok. 5 cm. Najlepszy efekt otrzymujemy wykonując rowki w formie szachownicy – wzdłuż i wszerz. Płytkie cięcia wykonuje się na głębokości 1-2 cm, natomiast maksymalna głębokość to 5-6 cm. Dobrze jest wykonać próbę na mniej eksponowanym fragmencie. Wertykulację poprzedza się skoszeniem trawy do wysokości 3 cm i podlaniem trawnika. Po przeprowadzeniu zabiegu należy dokładnie zagrabić trawnik i usunąć zebrane resztki darni, które nie nadają się do kompostowania, gdyż mogą w nich zalegać zarodniki grzybów. Wertykulacja poza pobudzeniem trawy do wzrostu, ułatwia także rozrzedzenie zbyt gęstego podsiewu nasion trawy.

Wertykulacja trawnika

Wertykulacja trawnika

Aeracja – to napowietrzanie strefy korzeniowej trawnika, polegające na nakłuwaniu darni i utworzeniu kanalików wentylacyjnych. Służą do tego lite bolce lub puste w środku rurki z zaostrzonym brzegiem o średnicy 6-15 mm i długości 8-10 cm. Bolce rozsuwają glebę i nieco ją ugniatają na obrzeżach, natomiast zęby rurkowe wycinają wałeczki darni i wyrzucają je na powierzchnię trawnika. W zależności od stanu murawy i rodzaju gleby przeprowadza się aerację powierzchniową (na głębokość 3-4 cm) lub wgłębną (na głębokość 8-10 cm). Rzędy otworów wykonuje się w odstępach 15 cm na glebach luźniejszych (120-130 otworów/m2) lub w odległości 10 cm na podłożach cięższych (180-200 otworów). Wyrzucone korki ziemi z darnią należy wygrabić i usunąć z trawnika, a powstałe kanaliki zasypać piaskiem. Przed zabiegiem również konieczne jest niskie skoszenie trawnika i zwilżenie wodą.

Aeracja trawnika

Aeracja trawnika
Urządzenia do wertykulacji i aeracji


Na trawnikach w ogrodzie wertykulację i aerację wykonuje się przy użyciu urządzeń manualnych, w których część wyposażona w zęby, bolce czy rurki połączona jest z ręcznym uchwytem. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz