Spuszczel pospolity (domowy) - opis, szkodliwość i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Spuszczel pospolity (domowy) - opis, szkodliwość i zwalczanie

3,4/5 (640 ocen)

Rozpoznawanie


W ciepłym pomieszczeniu larwy spuszczela pożerają całą bielastą część drewna. Na przekroju pionowym możemy zaobserwować korytarze o szerokości 1-6 mm, wypełnione sypką mączką drzewną i odchodami. Ekskrementy larw mają postać walców o długości 1 mm i szerokości 0,6 mm. Podobne tunele wygryzają wykarczak, szczapówka i zagwoździk fioletowy. Szkodniki te nie stanowią dużego zagrożenia, ponieważ atakują tylko nieokorowane drewno, nie istnieje zatem ryzyko wtórnych inwazji w budynkach mieszkalnych. Aby ocenić, kto jest niechcianym gościem w naszym domu, trzeba obejrzeć mączkę wypełniającą tunele – jeśli jest zbita i przypomina kit, korytarzy na pewno nie wydrążyły larwy spuszczela.

Spuszczel pospolity - domowy

Spuszczel pospolity - domowy


Czynniki ograniczające liczebność populacji


Najważniejszym czynnikiem ograniczającym liczebność szkodnika jest niska temperatura w czasie rójki oraz zbyt niska temperatura i wilgotność drewna w okresie żerowania larw. Na larwy spuszczeli polują też drapieżne pasożyty, m.in. natrupek niebieski (Korynetes coeruleus) i pasterek domowy (Opilo domesticus).


Profilaktyka

Zagrożenie inwazją spuszczela możemy zmniejszyć, jeśli będziemy pamiętać o następujących zasadach:

  • starajmy się wybierać drewno z drzew liściastych, w którym larwy szkodnika nie są w stanie się rozwijać;
  • drewno iglaste warto nasączyć preparatem o działaniu toksycznym – pokrycie jego powierzchni warstwą ochronną nie zawsze wystarcza;
  • budowle niezabezpieczone muszą być poddawane corocznym specjalistycznym kontrolom;
  • zaleca się uszczelnianie dachów i zakładanie siatek ochronnych w oknach strychowych;
  • nie sprowadzajmy do domu drewnianych mebli z niepewnych źródeł;
  • ściany drewniane zabezpieczamy oszalowanymi deskami, które regularnie bielimy.

Spuszczel pospolity - szkodnik drewna

Spuszczel pospolity - szkodnik drewna


Zwalczanie


Larwy można zwalczać stosując gorące powietrze, które zabija szkodniki, choć nie chroni przed powtórną inwazją. Efektywną metodą walki ze spuszczelem jest nasączanie drewna substancjami trującymi. Zabieg ten odniesie najlepszy skutek, jeśli wywiercimy w drewnie otwory i wprowadzimy truciznę bezpośrednio do bielu. W walce ze spuszczelem pospolitym stosuje się środki z grupy syntetycznych pyretroidów. Jeśli nie mamy takiej możliwości, należy pomalować drewno impregnatem o wysokiej trwałości, np. Xylamit Super. Masowe inwazje zwalcza się używając gazów takich jak cyjanowodów, fosforowodów i bromek metylu. Wadą tej metody jest wysoka toksyczność dla ludzi i zwierząt oraz palność i eksplozywność stosowanych materiałów.


Bibliografia

1. Dominik J., Starzyk J. R., Owady uszkadzające drewno, Warszawa 2004, s. 94-95, 98, 101-107, 291-297.
2. Szujecki A., Entomologia leśna, t. 1, Warszawa 1998, s. 209-212.

Małgorzata Długosz

Koniecznie zobacz