Bawełnica korówka - opis, szkodliwość i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Bawełnica korówka - opis, szkodliwość i zwalczanie

3,4/5 (77 ocen)

Zwalczanie


Jeżeli mszyce pojawiły się w przydomowym ogródku, w którym rośnie tylko kilka drzew, warto zdecydować się na mechaniczną metodę zwalczania. Zasiedlone przez bawełnicę fragmenty kory usuwamy ostrym nożem i zabezpieczamy rany pastą ogrodniczą (np. Funaben Plus 03 PA) lub farbą emulsyjną. Możemy również smarować kolonie spirytusem.

W większych sadach zaleca się stosowanie oprysków środkami przeznaczonymi do zwalczania mszyc, np. Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), Agro Pirymikarb 500 WG (0,75 kg/ha), Actara 25 WG (0,2 kg/ha) lub Movento 100 SC (2,25 l/ha). Zabieg przeprowadzamy w okresie wzrostu zawiązków owocowych. Do preparatów dodajemy zwilżacze, które zwiększają skuteczność oprysku, i bardzo dokładnie pokrywamy cieczą całe drzewo od postawy pnia do wierzchołka korony. Zabieg może być potrzebny po raz drugi w połowie września, gdy znów nastąpi nasilona inwazja szkodników. Należy pamiętać, że wymienione wyżej środki wykazują największą efektywność w temperaturze powyżej 15°C.


Naturalne czynniki ograniczające populację szkodnika


W mroźne i bezśnieżne zimy większość larw bawełnicy korówki wymiera, ponieważ mszyce te są nieodporne na temperatury poniżej -7°C. Larwy mają też wielu naturalnych wrogów. Jednym z nich jest osiec korówkowy, parazytoid, który skutecznie ogranicza populację szkodnika. Jeśli zauważymy zniszczoną kolonię, możemy pobrać fragment kory lub pędu, na którym się ona znajduje, i przenieść go na porażone drzewo – wtedy pasożyt zmieni żywicieli.


Bibliografia

1. Masternak H., Zagrażają roślinom – w domu, na balkonie, w ogródku. Atlas chorób i szkodników, Warszawa 1999, s. 99.
2. Meudec G., Prat J.-Y., Choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych, Warszawa 2009, s. 187.
3. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014, red. A. Czarnocka, Warszawa 2014, s. 58-59, 62-63, 83, 107, 117.
4. Wiech K., Szkodniki drzew owocowych, Kraków 2008, s. 72-73.
5. Wyrzykowska M., Szkodniki w sadach jabłoniowych, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, nr 25/2013, s. 27.

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz