Standardowe wymiary drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Jesteś tutaj:

Standardowe wymiary drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

3,3/5 (286 ocen)

Wymiary drzwi są kluczowe podczas projektowania, urządzania czy po prostu ich kupna. Standardowe rozwiązania znacznie ułatwiają podejmowanie tego rodzaju decyzji. Co oferują producenci?


Drzwi zewnętrzne


W zakresie wymiarów standardowe drzwi zewnętrzne różnią się zasadniczo od drzwi montowanych wewnątrz, stanowiących przegrody dla poszczególnych pomieszczeń. Warto zaznaczyć, że wymiary drzwi zewnętrznych ściśle określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymogi dotyczące wymiarów drzwi zewnętrznych:
  • w świetle szerokość ościeżnicy drzwi zewnętrznych musi wynosić co najmniej 90 cm
  • w świetle wysokość ościeżnicy drzwi zewnętrznych musi wynosić co najmniej 200 cm

Powyższe wymogi bezpośrednio odnoszą się do drzwi jednoskrzydłowych. W przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego musi wynosić co najmniej 90 cm.

Wymogi dotyczą drzwi, które stanowią główne wejście do budynków czy pomieszczeń użytkowych, które są ogólnodostępne. Niedopuszczalne są oczywiście rozwiązania, które nie są zgodne z wymienionymi wytycznymi.

Oprócz tego warto także zwrócić uwagę na progi. W głównych wejściach do budynków nie mogą one bowiem przekraczać wysokości 2 cm. Dlaczego? Ponieważ poruszanie się ma gwarantować komfort użytkowy zarówno dla ludzi w pełni sprawnych jak i osób niepełnosprawnych.

Z tych właśnie względów na rynku dostępne są rozwiązania drzwi zewnętrznych, których szerokość przekracza 90 cm, natomiast wysokość drzwi mieści się w granicy 205 ÷ 240 m. W praktyce projektanci doradzają, aby wymiary drzwi zewnętrznych nie ograniczały się do minimalnych wytycznych. Znacznie lepiej sprawdzą się bowiem drzwi, które będą nieco szersze. Dlatego też do minimalnej szerokości w świetle (90 cm) dodaje się około 10 cm. Dzięki temu przejście będzie po prostu wygodne i znacznie bardziej funkcjonalne.

Istotną kwestią jest także szczelina, którą powszechnie określa się mianem luzu montażowego. Przede wszystkim luz montażowy powinien pojawiać się pomiędzy ościeżnicą drzwi, a istniejącym nadprożem. Luz montażowy zazwyczaj ma szerokość nieprzekraczającą 2 cm. Taka szczelina powinna także zaistnieć w części dolnej drzwi – pomiędzy skrzydłem, a istniejącą podłogą.

Natomiast w przekroju poprzecznym drzwi zewnętrznych pozostawia się szczelinę pomiędzy otworem przeznaczonym do wstawienia drzwi, a ich ościeżnicą.

Należy zapamiętać, że wymiary otworu montażowego muszą być zatem nieco większe niż wymiary drzwi (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych).


Drzwi wewnętrzne


Podobnie jak drzwi zewnętrzne zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tak i drzwi wewnętrzne. Oczywiście minimalna szerokość i wysokość drzwi wewnętrznych jest mniejsza niż wymogi określone dla drzwi zewnętrznych.

Wymogi dotyczące wymiarów drzwi wewnętrznych:
  • w świetle szerokość ościeżnicy drzwi wewnętrznych musi wynosić co najmniej 80 cm
  • w świetle wysokość ościeżnicy drzwi zewnętrznych musi wynosić co najmniej 200 cm

Minimalne wymiary odnoszą się bezpośrednio do pomieszczeń, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, a także pomieszczeń kuchennych.

Wymogi dotyczące wymiarów drzwi wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej:
  • w świetle szerokość ościeżnicy drzwi zewnętrznych musi wynosić co najmniej 90 cm
  • w świetle wysokość ościeżnicy drzwi zewnętrznych musi wynosić co najmniej 200 cm

Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z prawem wymiary te nie odnoszą się do wymiarów drzwi do pomieszczeń technicznych czy gospodarczych.

W domach jednorodzinnych bardzo często drzwi wewnętrzne do pomieszczeń nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi zmniejsza się. Przykładem są tutaj zazwyczaj drzwi prowadzące do garderoby czy spiżarni.

Najczęściej drzwi wewnętrzne są drzwiami uchylnymi. Zatem w praktyce podaje się standardowe wymiary skrzydeł, które wynoszą 60 ÷ 100 cm. Nieco inaczej wygląda to w przypadku drzwi przesuwnych, których szerokość skrzydeł zaczyna się od 80 cm. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz