Śmietka cebulanka - szkodnik cebuli. Opis i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Śmietka cebulanka - szkodnik cebuli. Opis i zwalczanie

3,5/5 (492 ocen)

Zwalczanie chemiczne


Jeśli jednak wszystkie zabiegi profilaktyczne zawiodą, a śmietka zacznie wyrządzać na plantacji duże szkody, niezbędne może się okazać skorzystanie z środków chemicznej ochrony roślin. Preparaty należy wybierać z aktualnego rejestru MWiWR i stosować je w odpowiednich terminach oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Zwykle ich użycie dostosowuje się do terminu wylotu owadów dorosłych, wykorzystując do oceny ich liczebności żółte tablice informacyjne lub komunikaty na stronach dotyczących ochrony warzyw. Obecnie lista środków chemicznych (insektycydów) przeznaczonych do zwalczania śmietki cebulanki jest bardzo ograniczona i zawiera zaledwie 5 preparatów dedykowanych dla tego szkodnika: Arkan 050 CS, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 050 CS, LambdaCe 050 CS i Wojownik 050 CS. Na aktualnej liście dozwolonych środków ochrony roślin, brak jest również zapraw nasiennych, pomagających ochronić uprawę cebuli przed inwazją śmietki, dlatego w materiał nasadzeniowy (głównie sadzonki, które mogły być uprawiane w podłożu skażonym śmietką), należy zaopatrywać się u sprawdzonego sprzedawcy lub hodowcy.


Autor: Katarzyna Józefowicz

Źródła:

1. „Szkodniki roślin” zeszyt Gazeta Wyborcza W-wa 2009r.
2. „Program ochrony roślin warzywnych” A. Czarnocka, W-wa 2014r.
3. „Atlas chorób i szkodników roślin warzywnych” A. Studziński, F. Kagan, Z Sosna, W-wa 1987 r.
4. „Warzywnictwo” Z. Legańska, J. Balcerzak ,Wyd. Hortpress, Warszawa 2000 r.
5. „Działkowiec” 1/2003 „Ochrona roślin” numer specjalny

Zdjęcie nagłówkowe: wikipedia.org, Rasbak, CC BY-SA 3.0
 

Koniecznie zobacz