Rozmnażanie agrestu przez sadzonki i odkłady

Jesteś tutaj:

Rozmnażanie agrestu przez sadzonki i odkłady

3,5/5 (141 ocen)

W poniższym artykule postaramy się państwu przybliżyć, jak samemu w prosty sposób rozmnożyć nasze ulubione odmiany agrestu. Rozmnażanie tych krzewów jest dość proste i nie powinno stanowić problemu nawet dla amatorów.


Wybór metody rozmnażania


Krzewy agrestu możemy rozmnożyć na różne sposoby – przez odkłady poziome i pionowe oraz przez sadzonki zielne. Do samodzielnego rozmnożenia nadają się praktycznie wszystkie krzewy. Jednak od jakości, stanu utrzymania oraz wieku rośliny matecznej zależy liczba sadzonek, jaką możemy pozyskać.


Sposoby rozmnażania agrestu

 

  • Rozmnażanie przez odkłady poziome i pionowe (kopczykowanie)

 

Późną jesienią lub zimą w roku poprzedzającym rozmnożenie silnie przycinamy pędy krzewu. Cięcia dokonujemy w taki sposób, aby na wycinanych pędach pozostawić 2–3 oczka znajdujące się nad ziemią. Pozostawiamy tylko najsilniejsze gałęzie. Zabieg intensywnego cięcia spowoduje silny wzrost młodych pędów na wiosnę następnego roku. W momencie gdy młode odrosty osiągną 12–16 cm, obsypujemy je ziemią (kopczykujemy). W przypadku odkładów poziomych pędy skracamy o kilka centymetrów, następnie mocujemy poziomo tuż nad ziemią. Z takich odkładów wyrastają pędy pionowe, które po osiągnięciu kilkunastu centymetrów przysypujemy ziemią. Ważne jest dokładne przykrycie ziemią pędów, ma to duży wpływ na ukorzenianie się sadzonek. Pędy dość szybko się ukorzeniają i są gotowe do rozsadzenia wczesną wiosną następnego roku.

 

  • Rozmnażanie agrestu przez sadzonki zdrewniałe

 

Pędy długości 25–35 cm pobieramy z rośliny matecznej wczesną jesienią. Usuwamy niezdrewniałą część pędu (cześć zdrewniała jest twarda i ma kolor brązowy) oraz dolny fragment pędu znajdujący się poniżej pierwszego oczka. Następnie sadzimy tak przygotowane sadzonki do dołków o nachyleniu 45 stopni na głębokość do połowy wysokości sadzonki. Po zasypaniu rowka z sadzonką dokładnie ubijamy ziemię. W okresie jesiennym następnego roku możemy przesadzić już dobrze ukorzenione sadzonki na miejsce docelowe.


Sadzenie sadzonek agrestu


Młode sadzonki sadzimy na miejsce docelowe zawsze na głębokość o 6–7 cm większą, niż rosły w miejscu ukorzeniania. Szerokość dołka powinna być większa o 10 cm od średnicy korzeni naszej sadzonki. Podczas sadzenia zalecane jest dodanie wieloskładnikowego nawozu przeznaczonego do uprawy roślin jagodowych. Po zasypaniu rowka ze świeżo posadzoną sadzonką ziemię lekko ubijamy. Kolejnym krokiem jest przycięcie świeżo posadzonej rośliny. Zalecana rozstawa w uprawie agrestu uzależniona jest od odmiany i wynosi od 1,2 do 1,5 m. Optymalne stanowisko do uprawy agrestu powinno być słoneczne, gleba wilgotna, najlepiej gliniasto-piaszczysta. Sadzonki zaczynają owocować w 2.–3. roku po posadzeniu. Najbardziej obfite zbiory występują u krzewów 5–7-letnich.
 

Koniecznie zobacz