Parch jabłoni - szkodliwość, objawy, opryski i zwalczanie

Jesteś tutaj:

Parch jabłoni - szkodliwość, objawy, opryski i zwalczanie

3,7/5 (68 ocen)

Jeśli doszło do zakażenia, sięgamy po preparaty interwencyjne i wyniszczające. Najlepsze efekty przynosi łączenie środków kontaktowych (zewnętrznych) i układowych (wnikających do wnętrza tkanki roślinnej). Fungicydy należące do tych grup stosujemy od momentu pojawienia się zielonego pąka, powtarzając zabiegi w fazach różowego pąka i w pełni kwitnienia. Wśród preparatów kontaktowych dostępnych na polskim rynku wyróżniamy fungicydy dodynowe (Syllit 65 WP, Carpene 65 WP, Mirlo 65 WP), anilinopirymidynowe (Chorus 50 WG, Mythos 300 SC, Vision 250 SC) oraz strobilurynowe (Agria-Ditianon 700 WG, Delan 700 WG, Flint Plus 64 WG, Tercel 16 WG, Ventop 350 SC) – ze środków tych korzystamy nie więcej niż dwa razy w sezonie. Pamiętajmy, że patogen może uodpornić się na środki dodynowe.

Preparaty IBE (np. Capitan 400 EC, Score 250 EC), które najczęściej mają działanie układowe, można stosować trzy razy w sezonie, ale opryski należy przeprowadzać zawsze w temperaturze z przedziału 12-25°C, po uprzednim wymieszaniu fungicydu ze środkiem kontaktowym. Grzyb szybko uodparnia się na preparaty IBE, dlatego używamy ich oszczędnie, tylko w okresach największego zagrożenia. Starajmy się przy tym wybierać środki z różnych grup chemicznych, by uniknąć zastosowania danego fungicydu więcej niż raz w sezonie.

Ochronę preparatami interwencyjnymi IBE zaleca się zwłaszcza przed czerwcowym opadaniem zawiązków owoców. Następuje wtedy szybki rozwój młodych liści, wrażliwych na porażenie. W tym okresie można stosować również profilaktycznie środki zawierające mankozeb (Dithane NeoTec 75 WG, Penncozeb 80 WP) oraz tiuram (Thiram Granuflo 80 WG, Polyram 70 WG), ale nie częściej niż 2-3 razy w ciągu sezonu.

W trzeciej dekadzie czerwca dobiega końca wysiew zarodników workowych. W tym czasie ochrona jabłoni polega na stosowaniu kontaktowych preparatów zapobiegawczych przed spodziewanymi opadami.

Jeśli parch zajął liście, najprawdopodobniej dojdzie do zakażenia wtórnego i porażenia jabłek. Dlatego bardzo istotne jest wykonywanie dokładnych oprysków, również na wierzchołkach koron drzew. W okresie dużego zagrożenia można przed zbiorem owoców zastosować fungicydy chroniące przed parchem przechowalniczym, np. Captan/Malvin/Merpan 80 WG, Kaptan

Zawiesinowy 50 WP, Pomarsol Forte 80 WG lub Sadoplon 75 WG. Przestrzegamy okresu karencji, który dla różnych preparatów wynosi 7-35 dni.

Ze względu na ograniczenia dotyczące stosowania chemicznej ochrony roślin, warto przeprowadzać zabiegi w okresach krytycznych, kiedy zagrożenie chorobą jest największe. Pomiary mające na celu określenie dokładnych terminów oprysków prowadzą firmy doradcze, współpracujące z sadownikami.


Profilaktyka


O zapobieganiu chorobie należy pomyśleć jeszcze przed wyborem jabłoni do naszego sadu. Zaleca się uprawianie jedynie odpornych na parcha odmian, choć w niesprzyjających warunkach nawet takie okazy mogą zostać zaatakowane. Ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie, jeśli parch poraził sad w poprzednim sezonie wegetacyjnym. W ramach profilaktyki ograniczamy nawożenie drzew azotem, ponieważ jabłonie rosnące wolniej łatwiej jest chronić. Rozprzestrzenianiu się zarodników sprzyjają wilgotna wiosna i duże zagęszczenie drzew w sadzie. Z tego powodu wskazane jest regularne, coroczne prześwietlanie jabłoni – luźne korony są przewiewne i nie zatrzymują wilgoci. Ponadto po zbiorze owoców, ale przed gubieniem liści warto opryskać drzewa 5% roztworem mocznika. Zabieg ten wykonujemy również na zdrowych jabłoniach, ponieważ dzięki niemu liście rozłożą się zaraz po opadnięciu z drzew, niszcząc siedlisko, w którym mógłby zimować patogen. Jeśli nie przeprowadzimy oprysku, opadłe liście należy jesienią zagrabić i spalić.


Bibliografia


1. Grabowski M., Choroby drzew owocowych, Kraków 2014, s. 46-55.
2. Grabowski M., Deszczowy maj sprzyja chorobom, „Działkowiec”, nr 5/2007, s. 72-73.
3. Kantorowicz-Bąk M., Jabłoń w każdym ogrodzie, Poznań 2000, s. 43-44.
4. Klimek G., Sadownictwo, cz. 2, Warszawa 1997, s. 42-49.
5. Masternak H., Zagrażają roślinom – w domu, na balkonie, w ogródku. Atlas chorób i szkodników, Warszawa 1999, s. 97.
6. Mika A., Sad dochodowy, Warszawa 2010, s. 169-172.
7. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014, red. Czarnocka A., Warszawa 2014, s. 18-33, 96, 103-104, 113, 119.
8. Pusz W., Jesień – czas zwalczania parcha jabłoni, „Mój Piękny Ogród”, nr 9/2006, s. 38.
9. Sadownictwo, red. Legańska Z., Warszawa 2002, s. 486-487.
10. Wyrzykowska M., Choroby jabłoni (cz. I), „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, nr 28/2013, s. 29.

Małgorzata Długosz
 

Koniecznie zobacz