Jakie nasiona kapusty warto wybrać? Zobacz

Jesteś tutaj:

Jakie nasiona kapusty warto wybrać? Zobacz

3,4/5 (27 ocen)

Obfity plon główek kapusty można zebrać we własnym ogrodzie niewielkim kosztem – należy jedynie zainwestować w nasiona kapusty (Brassica oleracea) dobrej jakości. Chcesz wiedzieć, jakimi metodami pozyskuje się wartościowy materiał siewny, jakie parametry powinny spełniać nasiona kapusty dopuszczone do obrotu i w jakiej cenie można je kupić? Zapraszamy do lektury!


Jak wyglądają nasiona kapusty?


Kapusta wydaje owoce w postaci łuszczyn o wydłużonym, cylindrycznym kształcie i długości 9-12 cm. W ich wnętrzach znajdują się brązowe, twarde, kuliste nasiona z bruzdką od strony znaczka. Ich wielkość jest zróżnicowana w zależności od gatunku – 1 g materiału siewnego pomieści 300 nasion kapusty włoskiej, tyle samo czerwonej lub 250 nasion kapusty białej. Masa 100 nasion kapusty głowiastej białej wynosi 4,4-6,0 g, kapusty głowiastej czerwonej – 3,4-3,9 g, kapusty włoskiej zaś – 3,3-3,7 g.


Uprawa kapusty na nasiona


Niezmiernie istotne w produkcji nasion kapusty jest przestrzeganie zasad izolacji przestrzennej – plantacja nasienna musi być oddalona o minimum 1000 m od plantacji innych warzyw kapustnych, rzepowatych i siedlisk chwastów z rodziny kapustnych.  Kapusta wykazuje ponadto duże zapotrzebowanie na składniki mineralne, wymaga też dostatku wody, co widać zwłaszcza u późnych odmian, wysadzanych do gruntu od połowy maja. Pod jej uprawę warto zatem wybierać żyzne gleby zasobne w materię organiczną i nieprzesychające, o odczynie 6,5-7,5 pH.

Nasiona kapusty w uprawie na nasiona wysiewa się na rozsadnik lub od razu na miejsce stałe, od trzeciej dekady maja do pierwszej dekady sierpnia, w zależności od gatunku i odmiany (najwcześniejszy siew dotyczy kapusty włoskiej i późnej kapusty głowiastej). Późny termin rozpoczęcia uprawy jest zalecany w systemie bezgłówkowym. Pozyskane tak kapusty zimują w gruncie w postaci rozet, a wiosną wykształcają silne pędy kwiatostanowe. Metoda ta jest polecana na terenach o łagodniejszym klimacie, ponieważ rozety są wrażliwsze na mróz niż główki. Gdy rozpocznie się rozwój pędów kwiatostanowych, rośliny obsypuje się kopczykami w celu ustabilizowania ich w podłożu.

Nasiona większości późnych odmian kapusty pozyskuje się metodą główkową z siewu od połowy maja do końca czerwca. Główki zimują w bruzdkach bądź kopcach, a następnie są sadzone wiosną do gruntu.


Zbiór nasion


Gotowość łuszczyn do zbioru łatwo rozpoznać po ich żółknięciu, które można zaobserwować pod koniec sierpnia. Zbiory przeprowadza się z pomocą kosiarki pokosowej, a następnie dosusza się nasienniki na polu przez 7-10 dni. Po omłocie nasiona suszy się dalej w specjalnych pomieszczeniach z nawiewem w temperaturze 18-25°C, a następnie poddaje selekcji. Zebrany w ten sposób materiał siewny można z dobrym skutkiem wysiać przez kolejne 4-5 lat. Nasiona kapusty przydatne do sprzedaży muszą wykazywać zdolność kiełkowania nie mniejszą niż 80%, czystość analityczną minimum 99% oraz wilgotność 6%. Z 1 ha można pozyskać 0,6-0,8 t nasion odmian wczesnych i 0,8-1,5 nasion odmian późnych.


Termin i miejsce siewu


Zaletą kapusty jest szybkie kiełkowanie – w odpowiednich warunkach jej wschody wybijają już po 3-4 dniach. Uprawę kapusty w polskim klimacie ułatwiają ponadto jej niewygórowane wymagania termiczne. Proces kiełkowania zachodzi już przy 6°C, rozwój główek – przy 5°C, a optymalna temperatura wzrostu to 15-20°C. Dlatego też kapustę uprawia się najczęściej z siewu na rozsadnik lub bezpośrednio do gruntu w okresie od kwietnia (odmiany wczesne) do połowy czerwca (odmiany późne). Możliwa jest też produkcja rozsady w ciepłym inspekcie bądź tunelu foliowym już od przełomu stycznia i lutego. Aby otrzymać rozsadę na obsadzenie 1 ha pola potrzeba 400-600 g nasion, przy siewie bezpośrednim na 1 ha należy przeznaczyć natomiast 1 kg nasion kapusty. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz