Wiechlina roczna - opis, szkodliwość, zwalczanie i oprysk

Jesteś tutaj:

Wiechlina roczna - opis, szkodliwość, zwalczanie i oprysk

3,3/5 (163 ocen)

Zwalczanie chemiczne


Jeśli inwazja wiechliny rocznej jest duża, a pole uprawne rozległe, konieczne może okazać się użycie chemicznych środków ochrony roślin (herbicydów), dobranych do rodzaju uprawy oraz fazy rozwoju rośliny uprawnej. Preparaty należy wybierać z aktualnego rejestru środków ochrony roślin dostępnych w MRiRW. Wśród nich znajduje się szereg środków zawierających substancję czynną w postaci glifosatu (np. Agrosar 360 SL, Atut 360 SL, Roundup Ultra 170 SL, Clayton Rhizeup SL), służących głównie do odchwaszczania terenów jeszcze przed rozpoczęciem upraw lub po zbiorach roślin użytkowych, a także totalnego usuwania chwastów z nieużytków, rowów przydrożnych, ścieżek, placyków i poboczy (niekiedy również do odchwaszczania sadów np. Dominator Green 360 SL). Środki takie nie nadają się do stosowania na rośliny w trakcie rozwoju i wzrostu roślin uprawnych, dlatego należy poszukać preparatów, których zastosowanie w czasie wegetacji nie będzie niosło zbyt dużego zagrożenia dla rośliny użytkowej. Przykładami takich środków są obecnie: Arigo 51 WG, Colombus 51 WG, Elumis 105 OD (do odchwaszczania upraw kukurydzy), Logo 310 WG (odchwaszczanie szkółek roślin iglastych), Nero 424 EC (do odchwaszczania upraw rzepaku ozimego), Pilar-Pendimetalina 400 SC (odchwaszczanie jęczmienia ozimego oraz warunkowo ziemniaka - bezwzględnie przed wschodami roślin), Protekt Plus 600 SC (jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica ozima), Stomp Aqua 455 CS (nowy preparat, przeznaczony do odchwaszczania upraw truskawek, marchwi, cebuli, grochu jadalnego, który jednak należy stosować bardzo uważnie, gdyż w przypadku części roślin można go użyć jedynie przed wschodami nasion rośliny użytkowej), Sultan Top 500 SC (odchwaszczanie rzepaku), Target 700 SC (odchwaszczanie upraw buraka cukrowego i pastewnego). Przed użyciem preparatów należy jednak zawsze sprawdzić ich okres karencji, gdyż czasami jest tak długi, że uniemożliwia zastosowanie środka w uprawach warzyw wczesnych.


Ciekawostki


Co ciekawe, wiechlina roczna może być też czasami trawą pożyteczną. Na pastwiskach jest rośliną pożądaną, gdyż chętnie zjadają ją zwierzęta hodowlane. Niektóre odmiany wiechliny rocznej bywają też wykorzystywane do obsiewania lotnisk.

Autor: Katarzyna Józefowicz

Bibliografia:

1. „Podręczny atlas chwastów” Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, dr Andrzej Blecharczyk, wyd. Medix Plus, Poznań 1996r.
2. „Atlas chwastów” inż. Adam Paradowski, wyd. Plantpress sp. z o.o., Kraków 2013r.
3. „Atlas chwastów” prof. dr Włodzimierz Tymrakiewicz, wyd. PWRiL, Warszawa 1976r.
4. „Profesjonalny atlas chwastów”, wyd. Basf 2004r.
5. „Rolniczy atlas chwastów” dr Grażyna Hołubowicz-Kliza, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy, 2012
6. „Atlas chwastów dla praktyków” Tomasz Czubiński, Adam Paradowski, Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań 2014r.
7. „Działkowiec” 05/07 „Chwasty, najwięksi wrogowie upraw” str. 64/65 dr I. Domagała-Świątkiewicz

Zdjęcia nagłówkowe: wikipedia.org, James Lindsey, CC BY-SA 3.0

Koniecznie zobacz