Bruk klinkierowy

Jesteś tutaj:

Bruk klinkierowy

3,3/5 (24 ocen)

Cytrynowy test


Korzystne właściwości bruku klinkierowego można sprawdzić chociażby przy wykorzystaniu cytryny. Dla przykładu słaby kwas cytryny odbarwia bruk betonowy. Natomiast bruk klinkierowy się nie zmienia. Nie powstają żadne odbarwienia czy wżery.

Cytrynowy test jest zatem potwierdzeniem odporności klinkieru. Chodzi tutaj o odporność bruku klinkierowego na działanie kwasów, ale nie tylko. Klinkier jest odporny także na działanie detergentów, substancji żrących czy olei silnikowych. W związku z tym przewyższa swoją odpornością bruk betonowy, który nie wykazuje tego rodzaju, korzystnej podczas bezpośredniego użytkowania odporności.

Bruk klinkierowy

Bruk

Brukowanie


Nie tylko do dylematu związanego z wyborem należy podejść poważnie. Istotny jest ponadto proces brukowania, który powinien być prowadzony z należytą starannością.

Pierwszym niezwykle ważnym etapem jest przygotowanie podłoża oraz warstwy nośnej. Następnie układanie bruku klinkierowego należy rozpocząć od obramowania bocznego. Kostki klinkierowe układa się na zaprawie cementowej. W granicach obramowania wykonuje się podsypkę, którą następnie należy ubić.

Układanie bruku klinkierowego powinno uwzględniać mieszanie bruku z kilku palet. Dlaczego? Ponieważ tego rodzaju działanie prowadzi do stworzenia jednolitej barwy. Pomiędzy kostkami powinny zostać zachowane szczeliny. Szerokość szczelin powinna wynosić około 4 mm. W szczeliny wprowadza się piasek gruboziarnisty. Spoiny szlamuje się piaskiem, ubija fugi, a następnie również wykorzystuje się piasek gruboziarnisty.


Bruk klinkierowy to oferta kierowana dla zwolenników nowoczesnych, ale i tradycyjnych aranżacji przestrzeni. Karty techniczne producentów tego rodzaju bruku stanowią potwierdzenie określonych powyżej właściwości i zalet. Należy się z nimi zapoznać w celu dokonania najbardziej dostosowanego do naszych potrzeb wyboru.

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz